logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovZelliger, Jozef

Tituly:

pedagóg, spisovateľ, prekladateľ

Životopisné dáta:

* 21. októbra 1837, Senica – † 31. augusta 1886, Trnava

Životopis:

Študoval na gymnáziu v Skalici, Bratislave, v Nových Zámkoch, v r. 1853 získal učiteľský diplom. Ako učiteľ pôsobil na viacerých miestach, v rokoch 1869–1872 bol stredoškolským učiteľom na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici, neskôr riaditeľom Kráľovského rím. kat. učiteľského ústavu v Trnave.
Písal metodické príručky a učebnice Praktický návod k písmom – čítaniu pre učiteľov a čakateľov učiteľstva (1871), Návod vyučovania zemepisu pre učiteľov (1874), Cvičenie umu a reči čili Názorné vyučovanie. Ďalej písal Abecedáre (šlabikáre, čítanky, počtovnice pre slovenské školy i učebnice maďarského jazyka a iných predmetov v maďarskom jazyku pre slovenské školy, celkom 27 príručiek a učebníc a desiatky pedagogických článkov v časopisoch. Je autorom asi 35 učebníc a metodík vyučovacích predmetov pre ľud. školy. Neskôr sa takmer výlučne venoval maďarskej pedagogickej spisbe, vydávaniu maďarských učebníc pre ľudové školy, ale aj prekladom maďarských učebníc do slovenčiny. Publikačne činný sa v odborných prácach a časopiseckých prípevkoch zameral na reformy v uhorskom školstve, na prípravu učiteľov. Napísal aj osvetovo-výchovné príručky a články. V rokoch 1871-1872 popri učiteľskom pôsobení v Banskej Bystrici, súčasne aj pisár turčiansko-oravského školského inšpektorátu. Od roku 1875 bol členom výboru a účtovníkom SSV. Bol jedným z tých ktorí prispievali svojimi štúdiami, odbornými a informačnými článkami a správami do Radlinského pedagogického časopisu – Priateľ školy a literatúry. Bol to prvý pedagogický časopis, ktorý od r. 1859 sústredil okolo seba vynikajúcich slovenských pedagógov. Ich pričinením získal vysokú obornú úroveň.
Bol otcom Alojza a Viliama Zelligera.

Pramene:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Zelliger [25. 5. 2015]

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1022883Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1871
1034486Zelliger, JozefPraktický návod k písmočítaniu pre učiteľov slovenských škôl1871
1034459Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1872
1034478Zelliger, JozefDruhá čítanka1872
1034488Zelliger, JozefZemepis Uhorska1872
1034461Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1873
1020531Zelliger, JozefCvičenie umu a reči, čili názorné vyučovanie1874
1034462Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1874
1034463Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1875
1034479Zelliger, JozefDruhá čítanka1876
1034487Zelliger, JozefTretia čítanka1876
1034465Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1878
1034466Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1880
1034480Zelliger, JozefDruhá čítanka1881
1034469Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1886
1034481Zelliger, JozefDruhá čítanka1888
1034470Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1890
1034482Zelliger, JozefDruhá čítanka1891
1020533Zelliger, JozefAbecedár a prvá čítanka pre katolické počiatočné školy1896
1034471Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1896
1034473Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1898
1034483Zelliger, JozefDruhá čítanka1899
1034474Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1902
1034484Zelliger, JozefDruhá čítanka1904
1034475Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1909
1020532Zelliger, JozefAbecedár a prvá čítanka pre katolícké počiatočné školy1917

Preklady diel zahraničných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1022768Bárány, Ignác,1833-1882Druhá čítanka1911

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943488Komlóši, FrantišekZelliger József a nagyszombati kir. kath. tanítóképezde b. e. igazgatótanárának ... vázlatos életrajza1887

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
44288Cyrill a Method - Katolícke noviny185843J. Zelliger, Woda, wietor a čnosť.
44287Cyrill a Method - Katolícke noviny185843J. Zelliger, Zahradník.