logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovŽabka, Ján, SJ

Tituly:

misionár, publicista

Životopisné dáta:

* 12. februára 1922, Dolné Krškany, okr. Nitra – † 10. októbra 1981, Toronto, poch. v Guelph, Ontário, Kanada

Životopis:

Do gymnázia chodil v Leviciach, 30. júla 1938 vstúpil do jezuitského noviciátu v Ružomberku, kde aj zmaturoval. Filozofiu študoval v Piešťanoch a v Trnave v rokoch 1942-1945. V rokoch 1945-1947 bol vychovávateľom mládeže v jezuitskom internáte v Levoči. Teológiu študoval v belgickom Louvaine, kde ho vysvätili za kňaza 24. augusta 1950.
Tretiu probáciu si vykonal v Auriesville (USA). V lete 1952 prišiel ako misionár do Kanady medzi slovenských rodákov. Najprv pôsobil v južnom Ontariu, býval v Guelphe, v r. 1953 odišiel do slovenskej Farnosti sv. Petra v osade Fort William (terajší Thunder Bay, Ont.), kde bol kaplánom. Koncom augusta 1956 ho preložili do mesta Calgary, Alberta, ktoré sa stalo strediskom jeho činnosti. Odtiaľ vychádzal na okružné misijné cesty na štyri svetové strany: na východ k Winnipegu, Man., na západ k Pacifiku, na sever k Pace River a na juh ku hraniciam Montany. Koncom augusta 1960 sa opäť vrátil do misijného domu v Galte. Pole jeho misionárskej činnosti sa postupne rozšírilo i na USA. V rokoch 1963-1969 bol predstaveným slovenských jezuitov v Kanade. V r. 1969 zastupoval slovenských jezuitov na oslavách 1100. výročia smrti sv. Cyrila v Ríme. V septembri 1969 sa stal farárom slovenskej Farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri, B.C., kde pôsobil do r. 1976. Dňa 15. septembra 1976 sa stal správcom Farnosti sv. Cyrila a Metoda v Toronte. Zomrel v torontskej nemocnici na rakovinu žalúdka.
Patril medzi najobľúbenejších slovenských misionárov na území Severnej Ameriky.
V rokoch 1954-1974 pravidelne prispieval do Ročenky slovenských jezuitov v Kanade.

Pramene:

Dančo, V.: Dojímavá rozlúčka s otcom Jánom Žabkom, SJ. Jednota, 28. 10. 1981; Senčík, Š.: Misionár medzi Slovákmi v Kanade. Jednota, 4. 12. 1981; Senčík, Š.: Rozlúčka s naším mŕtvym. Slovenskí jezuiti v Kanade, 1981, s. 20-23; O. Ján Žabka (1922-1981). Slovenskí jezuiti v Kanade, 1982, s. 29; http://slovakparish.ca/knazi.html dňa 24. 5. 2015

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
2247Pútnik cyrilometodejský19462Ján Žabka. Unionistické snahy od 17. storočia
865smer19465Ján Žabka. Niečo o poslaní dnešného študenta.
2457Pútnik cyrilometodejský19478-9Ján Žabka. Levočská Mariánska hora.

Preklad článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
217Smer19437J. B. Chautard - Preložil Ján Žabka Kontemplácia či činnosť