logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovTeplan, František, SDB

Tituly:

ThDr., profesor filozofie

Životopisné dáta:

* 23. februára 1917, Izdeg, dnes Mojzesovo, okr. Nové Zámky – † 10. novembra 2012, Turčianske Teplice, poch. v Mojzesove

Životopis:

V rodisku vychodil päť tried ľudovej školy, v r. 1929 sa prihlásil do saleziánskeho gymnázia v Šaštíne. Po absolvovaní piatej triedy vstúpil v r. 1934 do Saleziánskej spoločnosti vo Svätom Beňadiku. Gymnaziálne a filozofické štúdiá dokončil v Moravskej Ostrave, pedagogickú prax si vykonal v diecéznom a saleziánskom seminári v Trnave v rokoch 1935-1941. V r. 1941 ho vyslali na štúdium teológie do Ríma, kam sa však pre vojnové pomery nemohol už po dvoch rokoch vrátiť. Preto pokračoval na Teologickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, kde dosiahol doktorát teológie obhájením dizertačnej práce na tému O štátnej autorite. Za kňaza ho vysvätil biskup Michal Buzalka 6. januára 1945.
Kňazský apoštolát začal ako direktor saleziánskeho oratória v Trnave, potom mu zverili vedenie školských vecí v biskupskom konvikte v Trnave. V r. 1948 ho pozvali za profesora filozofie na saleziánsku Vysokú školu teologickú vo Svätom Kríži nad Hronom. Počas násilnej likvidácie reholí v apríli 1950 ho zaistili a deportovali do Šaštína, potom do Podolínca. V r. 1951 ho prepustili do duchovnej správy. Účinkoval ako kaplán vo farnostiach Partizánske (1951), Brezno (1952), Čierny Balog (1953), Žarnovica (1954); potom ako farár vo farnostiach Budča v rokoch 1955-1965, Špania Dolina v rokoch 1965-1969, Partizánske v rokoch 1969-1970, Pohronská Polhora v rokoch 1970-1975, Horná Štubňa v rokoch 1975-1991, Slažská v rokoch 1991-1997. Pritom zastával aj funkciu advokáta pri diecéznom súde v Banskej Bystrici a v Olomouci. Od r. 1997 žil v kňazskom domove v Turčianskych Tepliciach. Od novembra 2009 do júna 2011 pôsobil vo farnosti ako výpomocný duchovný. Tu aj zomrel, pochovali ho v rodisku.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 1377; internetový zdroj.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1020849Teplan, František, SDBO štátnej autorite1949