logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovÁgoston, Peter, SJ

Tituly:

náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 1. augusta 1616, Szentlélek-Bisericani, Rumunsko – † 13. alebo 23. apríla 1689, Trnava

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 14. októbra 1638 vo Viedni, kde si v rokoch 1639-1640 vykonal i noviciát. V r. 1641 vyučoval gramatiku na rehoľnej škole v Rábe, štúdium filozofie absolvoval v Trnave v rokoch 1642-1644. Ako magister vyučoval v r. 1645 gramatiku v Bratislave. Teológiu študoval vo Viedni v rokoch 1647-1650. Po štúdiách pôsobil v rokoch 1651-1653 ako kazateľ v Päťkostolí, v r. 1654 si robil tretiu probáciu v Judenburgu. Od 15. augusta 1657 bol profesom so štyrmi sľubmi.
Opäť sa stal kazateľom, v rokoch 1655-1657 v sedmohradskej Odorhei, v r. 1657 v Rábe, v r. 1658 v Komárne. V r. 1629 pôsobil v Bratislave vo funkcii hospodára domu, spovedníka a prézesa mariánskych kongregácií, v rokoch 1660-1669 v Trnave ako kazateľ, špirituál a rektor seminára. Neskôr bol kazateľom v Košiciach, v rokoch 1671-1673 v Rábe, kde sa nakazil morovou chorobou. V rokoch 1673-1677 v Komárne pôsobil aj ako špirituál, prefekt školy a spovedník. V r. 1678-1683 sa znova vrátil do Trnavy vo funkcii kazateľa, spovedníka a prézesa mariánskych kongregácií. Tu na následky morovej nákazy zomrel vo veku 73 rokov.
Je autorom a prekladateľom barokovej náboženskej literatúry, ktorej časť zostala v rukopise. Z latinčiny preložil do maďarčiny knihu sv. Roberta Bellarmina o šťastnej večnosti svätých.

Pramene:

Scriptores provinciae Austriacae Societatis Jesu, collectionis scriptores ejusdem societatis universae tomus primus, Typis congregationis Mechitaristicae, Viedeň 1855, elektronický text; Lukács, L.: Catalogi personarum et officiorum Provinciae Austriae SJ. II. (1601-1640). Rím 1982, s. 534<br /> <br /> .

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
886721Ágoston, Peter, SJLelki patika1669
886722Ágoston, Peter, SJSzivek Kincse1671
886723Ágoston, Peter, SJMirrhaszedó zarándok1672
886724Ágoston, Peter, SJMennyei dicsőség1674
886725Ágoston, Peter, SJMennyei Követek1691

Preklady diel zahraničných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1043104Bellarmino, RobertoAz szentje boldog örökévalóságról1675?