logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovAgnelli, Jozef

Iné mená:

Baránek, J.

Tituly:

národovec, šľachtiteľ, botanik

Životopisné dáta:

* 24. februára 1852, Skalica – † 6. augusta 1923, Holíč, okr. Skalica

Životopis:

Pochádzal z roľníckej rodiny. Jeho otec Ján Baránek bol zámožným roľníkom a vinohradníkom, rád používal nové metódy v poľnohospodárstve. Už od malička sa venoval pestovaniu rôznych rastlín. Lásku k prírode a k rastlinám získal od rodičov a starého otca z matkinej strany, ktorý bol znamenitým záhradníkom a dozorcom nad lesmi a vodami. Vyznal sa aj v liečivých bylinách a niektoré aj pestoval. Strednú školu navštevoval Jozef v Skalici, teológiu študoval v Ostrihome. Počas štúdií si pomaďarčil meno. Za kňaza ho vysvätili 16. júla 1876.
Ako kaplán pôsobil v rokoch 1876-1877 v Lakšárskej Novej Vsi, v rokoch 1877-1881 v Holíči. Od 2. júla 1881 bol administrátorom farnosti v Kuklove. 9. mája 1884 bol ustanovený za farára v Čároch, od r. 1914 pôsobil v Holíči.
V Holíči vo vlastnej záhrade študoval vlastnosti rastlín, podmienky ich vývoja, vplyvy kultivácie a prírodných podmienok vôbec. Po siedmich rokoch krátko administroval faru v Kuklove a v roku 1884 sa stal farárom v Čároch, kde počas tridsaťročného pôsobenia, na veľkých plochách pestoval liečivé a aromatické rastliny, šľachtil ich a konal s nimi pokusy. Obstaral si najmodernejšie nástroje, používal najnovšie metódy a dosahoval napriek nie veľmi úrodnej pôde prekvapujúce výsledky. Mal široký sortiment asi 80 druhov. Osobitne sa venoval šľachteniu mäty piepornej, z ktorej pestoval 11 odrôd a najvhodnejšie z nich šľachtil a štandardizoval. Mäty dosahoval 2 milióny priesad a 70q drogy, yzopu 2 milióny priesad a 40q drogy, medovky tri milióny priesad a 45q drogy. Systematicky sa venoval šľachteniu zemiakov, získal veľké množstvo asi 200 odrôd, známych vysokými výnosmi a kvalitou. Najznámejšie boli Panónia, Hungária, Bauemfreund, Magnum bonum, Uhorský poklad. Poslednú odrodu si ľud obľúbil a nazval po ňom „angelka“. Zúčastnil sa odborných výstav vo Viedni. Budapešti, Kodani, v Štokholme, na ktorých získal diplomy a vyznamenania. Na výstave v Budapešti r. 1896 bola jeho expozícia jednou z najväčších a najvyššie hodnotených. Vystavoval vyše 80 druhov liečivých rastlín. Bol úspešný aj na II. Medzinárodnej farmaceutickej výstave v Prahe, kde vystavoval 150 druhov liečivých rastlín a dva modely sušiarní na sušenie vzduchom i umelým teplom. O svojich výskumoch často prednášal a publikoval v odborných časopisoch doma i v zahraničí. V roku 1915 vydal v maďarčine obsiahle dielo o pestovaní liečivých a aromatických rastlín. Viaceré vedecké spoločnosti ho menovali za svojho člena. Za zásluhy v oblasti botaniky ho Linného spoločnosť v Štokholme menovala za svojho riadneho člena. V Skalici vlastnil rodičovský vinohrad a roku 1881 kúpil ďalší, vysadil ho a vhodným hnojením a správnym rezom dosiahol výborné výsledky. Víno vystavoval najväčší úspech získal vo francúzkom Arrachon les Bains - zlatú medailu. Svoje polia v Čároch si obľúbil natoľko, že už neprijal ponúkané lepšie fary až ku koncu života r. 1914 odišiel do Holíča, kde trávil posledné roky života, po čase začal chorľavieť a takmer zabudnutý aj zomrel.
Z jeho odborných prác sú známe: A gyógy és müszaki növények termesztése (Pestovanie liečivých a priemyselných rastlín, 1915), Über die Cultur der Arzneipflanzen (O pestovaní liečivých rastlín, 1893) a príspevky v časopisoch Obzor (1884), Kazateľ (1878), Pharmaceutische Post (1893).Šľachtil obilniny, okopaniny, repu, zeleninu, vínnu révu a liečivé rastliny. Skúmal vplyv pôdy, hnojenia a zavlažovania. Vyšľachtil vyše 200 odrôd zemiakov, z najznámejších Panónia, Hungaria, Juwel. Z oblasti pestovania liečivých rastlín je najznámejší jeho šľachtenec mäty piepornej. Stal sa riadnym členom Linného vedeckej spoločnosti v Štokholme. Výsledky svojej práce vystavoval na rôznych európskych poľnohospodárskych a farmaceutických výstavách v Budapešti, Prahe a Haagu (1896), Bruseli (1910), vo Viedni, v Kodani a Štokholme. V Čároch je jeho pamätná tabuľa.


Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 6-7; Košík, Ľ., Kňazské osobnosti Skalice, Skalica 2014.; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894, elektronický text;<br /> www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
886719Agnelli, JozefÜber die Cultur der Arzneipflanzen1893
886720Agnelli, JozefA gyógy és műszaki növények termesztése1915