logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovPock, Matej, SJ

Tituly:

univerzitný profesor, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 8. júna 1690, Bratislava – † 19. mája 1779, Bratislava

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 29. novembra 1708 v Rábe, kde absolvoval v r. 1709-1710 aj noviciát. Filozofiu študoval na univerzite v Štajerskom Hradci v rokoch 1711-1713, ako magister vyučoval potom jazyky a spoločenské náuky na gymnáziách v Šoprone v rokoch 1714-1716 a v Prešove v r. 1717. V rokoch 1718-1721 študoval teológiu na univerzite v Trnave, tretiu probáciu si robil v Judenburgu v r. 1722. Získal doktorát filozofie i teológie. Pôsobil na Trnavskej univerzite ako profesor etiky, rétoriky a špirituál v rokoch 1723-1724, na univerzite v Košiciach ako profesor filozofie a apologetiky v rokoch 1725-1729, v r. 1730 znova v Trnave ako profesor kazuistiky a dekan filozofickej fakulty, v rokoch 1731-1735 opäť v Košiciach ako profesor teológie. Vo Viedni zastával funkciu sócia provinciálneho predstaveného, v rokoch 1736-1747 tam bol rektorom rehoľného domu. V rokoch 1748-1750 bol rektorom domu v Štajerskom Hradci, v r. 1751 bol vo Viedni rektorom Pázmanea. V rokoch 1752-1754 bol v Bratislave rektorom rehoľného domu, potom jeho prokurátorom, v rokoch 1755-1760 bol vo Viedni rektorom Tereziána. V r. 1761 bol rektorom rehoľného domu a prokurátorom v Pasove, rovnako v Bratislave v rokoch 1762-1764 a v Rábe v rokoch 1765-1767; napokon sa stal správcom kostola a knižnice v Bratislave. Po rozpustení rehole r. 1773 pôsobil v Bratislave ako diecézny kňaz. Od r. 1726 profes so štyrmi slávnostnými sľubmi.
Bol autorom náboženských prác a promočných prejavov.

Pramene:

Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars III. Rím 1988, s. 1247-1248; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1040736Pock, Matej, SJPalatium regum Hungariae, palatinorum virtutibus, ac meritis illustre1723
1040737Pock, Matej, SJApollo philosophus1726
1040738Pock, Matej, SJCastor & Pollux1727
1040740Pock, Matej, SJChristianus poenitens1727
1040741Pock, Matej, SJThesaurus ecclesiae Christi per jubilaeum in fideles dispensatus1731
1040742Pock, Matej, SJAd tristissimam in fidei controversiis quaestionem1731
1040744Pock, Matej, SJAd tristissimam in fidei controversiis quaestionem1779