logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovČierny, Karol, SJ

Tituly:

misionár, vedúci jezuitského vydavateľstva v Kanade.

Životopisné dáta:

* 26. mája 1931, Trenčianska Teplá, okr. Trenčín – † 29. júna 1989, Cambridge, poch. v Guelphe, Ont., Kanada

Životopis:

Pochádzal z chudobnej robotníckej rodiny. Základnú školu navštevoval v rodnej obci, stredoškolské štúdium začal v Trenčíne (1942-1946), potom prešiel do Malého seminára v Nitre (1946-1949). Keď bol seminár násilne rozpustený, vrátil sa do trenčianskeho gymnázia. Po maturite v r. 1950 chcel vstúpiť do veľkého seminára v Nitre, ale aj ten násilne zatvorili. Našiel si občianske zamestnanie, pracoval na stavbách, neskôr v zdravotníctve ako úradník. V zamestnaní sa stretol s viacerými kňazmi a rehoľníkmi, ktorých „preradili do výroby“.
Začiatkom 60tych rokov tajne vstúpil do jezuitskej rehole a popri práci študoval a konal si potrebnú kňazskú formáciu. Po invázii sovietskych vojsk r. 1968 odišiel do zahraničia a teologické štúdiá dokončil v známom jezuitskom učilišti v Innsbrucku. Tam ho vysvätili za kňaza 4. júla 7.1970. Nasledujúce dva roky vypomáhal v pastorácii v západnej Európe.
V r. 1972 odišiel do Kanady. Pôsobil vo viacerých slovenských osadách, najdlhšie v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Toronte, Ontario v rokoch 1977-1981. Potom bol sedem rokov predstaveným misijného domu slovenských jezuitov, farárom a vedúcim nakladateľstva v Cambridgei, Ont. V decembri 1987 ho preložili do Farnosti Najsvätejšieho mena Ježiš vo Windsore, Ont., ale zákerná choroba mu nedovolila pracovať ani celý rok. Zomrel v nemocnici v Cambridgei, pochovaný je v Guelphe, Ont. na jezuitskom cintoríne.
Ako vedúci vydavateľského strediska v Cambridgei sa zaslúžil o vydanie mnohých hodnotných publikácií, medzi nimi aj diel doma proskribovaných slovenských autorov, ako Ján Ch. Korec, V. Trstenský a ďalší. Napísal niekoľko príležitostných článkov a úvah do tamojších časopisov a publikácií (Posol, Kanadský Slovák, ročenky slovenských jezuitov). Venoval sa práci s mládežou.

Pramene:

Slovenskí jezuiti v Kanade 1989. s. 52-53.

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
1893Hlasy z Ríma19811Karol Čierny SJ. V TORONTE SME OPÄŤ SLÁVILI PRIMÍCIE.