logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovČerveni, Alojz od sv. Eleonóry, SchP

Iné mená:

Červený, Cservényi, pôv. Červeň, Alojz od sv. Eleonóry, SchP

Tituly:

pedagóg, básnik

Životopisné dáta:

* 28. marca 1790, Brezany, dnes Nedožery-Brezany, okr. Prievidza – † 22. novembra 1853, Krupina

Životopis:

Do Rehole piaristov vstúpil v Prievidzi 9. októbra 1808. Rehoľné sľuby zložil 12. marca 1815. Filozofiu študoval vo Vacove v rokoch 1815-1816. Teológiu študoval v Nitre (1817) a vo Svätom Jure (1818). Za kňaza ho vysvätili 23. júna 1816. V r. 1810 vyučoval gramatiku v Prievidzi, v r.1812-1813 v Podolínci, v r. 1814 v Ružomberku, v rokoch 1819-1821 v Kaloči. V r. 1822 sa stal učiteľom humanitných tried v Debrecíne, neskôr aj na gymnáziách v Novom Meste pod Šiatrom (1823), Nagy Károlyi (1824) a v rokoch 1825-1831 v Bisztrite (Rumunsko). V Kluži vyučoval právo a filozofiu (1823-1834), v Nagy Károlyi (1835) a rovnako v Marmarošskej Sihoti (1836-1838) vyučoval v humanitných triedach.
V rokoch 1839-1846 bol vo Vacove učiteľom humanitných predmetov, potom profesorom filológie a estetiky na rehoľnom inštitúte; zároveň aj exhortátorom študentov. V r.1847-1848 pôsobil v Zreňanine (Vojvodina) opäť ako učiteľ humanitných predmetov. Napokon v rokoch 1849-1852 vyučoval humanitné predmety a latinčinu a vykonával aj službu špirituála v rehoľnom dome piaristov vo Vacove. V r. 1853 bol vicerektorom domu a špirituálom v Sabinove. V tom istom roku ho vymenovali za administrátora rehoľného domu piaristov v Krupine.
Bol autorom učebníc, príležitostných básní a homiletickej literatúry.

Pramene:

Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 81; Catalogus religiosorum Provinciae Hungariae Ordinis Scholarum Piarum 1666-1997. Budapešť 1998, s. 82; Slovenský biografický slovník I. Martin 1986, s. 424.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
918817Červeni, Alojz od sv. Eleonóry, SchPBucolicon in auspicatissimum adventum Daphnis... Joannis Bapt. Grosser, praepositi per Hungariam et Transilvaniam clericorum regularium Scholarum piarum provincialis, a rhetoribus 1834
918818Červeni, Alojz od sv. Eleonóry, SchPOde honoribus adm. Rev... patris Joannis Grosser S. P. praepositi provincialis, dum festum nominis sui felix recoleret, in tesseram sincerae pietatis nomine colegi Vaciensis 1839, 1839