logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovČernovič, František, SJ

Iné mená:

Csernovics, František, SJ

Tituly:

pedagóg, historik, mecén, maliar a básnik

Životopisné dáta:

* 1680 – † 4. februára 1736, Košice

Životopis:

Presný dátum a miesto jeho narodenia nepoznáme. Do jezuitskej rehole vstúpil v roku 1700 v Trnave, študoval na tamojšej univerzite. V roku 1722 obhájil doktorskú prácu z filozofie. Od roku 1722 prednášal filozofiu v Kluži a Trnave, neskôr pôsobil ako predstavený domu v Odorheiu (Rumunsko), v roku 1732 sa stal rektorom a kancelárom univerzity v Kluži, neskôr v Košiciach. Venoval sa aj výtvarnému umeniu; ako mecén sa zaslúžil o rozvoj výtvarného umenia.
Je autorom viacerých náučných, najmä historických prác a príležitostných latinských básní, napr. Annus salutis 1730 aureus (Zlatý rok spásy 1730, Viedeň b. r.); Annus saecularis universitatis Tyrnaviensis (Storočnica Trnavskej univerzity, b. m., b. r.).

Pramene:

Stoeger, J. N.: Scriptores provinciae Austriacae SJ. Viedeň 1855, s. 50-51; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 2. Budapešť 1893, s. 325-326; Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 80; Slovenský biografický slovník I. Martin 1986, s. 420.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
945415Černovič, František, SJMagni manes Transylvaniae...1722
918810Černovič, František, SJColumen orbis christiani Joannes Hunniades1724
918811Černovič, František, SJPropugnaculum reipublicae christianae religione conditum...1724
918812Černovič, František, SJPropugnaculum reipublicae christianae in Hungaria iniquis casibus prodita...1725
918813Černovič, František, SJEpistolae heroum et heroidum Ungariae1725
918814Černovič, František, SJOrtus et progressus almae archiepiscopalis Societatis Jesu universitatis Tyrnaviensis1725