logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovČerno, Peter

Tituly:

kazateľ, náboženský publicista

Životopisné dáta:

* 1. septembra 1909, Prusy, okr. Bánovce nad Bebravou – † 29. decembra 1981, Skalité, okr. Čadca

Životopis:

Teologické štúdiá absolvoval na teologickom učilišti v Banskej Bystrici, kde ho dňa 18. marca 1834 vysvätili za kňaza. Pôsobil ako kaplán v Starej Bystrici, od r. 1936 v Považskej Bystrici a v r. 1937 v Starej Bystrici. Od r. 1938 bol správcom farnosti v Skalitom a od roku 1942 dekanom. Od roku 1939 zastával funkciu prosynodálneho examinátora. Od roku 1974 žil na odpočinku v Skalitom.
Už ako bohoslovec i ako kaplán písal náboženské články do časopisu Náš Priateľ. Neskôr uverejňoval svoje kázne v Duchovnom pastierovi. Cirkevno-historické príspevky o farnosti a obci Skalité publikoval v Katolíckych novinách.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 149; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 207.

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
46039Kráľovná sv. ruženca193210.Peter Černo. Búrka.
45526Kráľovná sv. ruženca19327Peter Černo. Navštívenie Panny Márie. (2. júla.)
45537Kráľovná sv. ruženca19327P. Černo. Sv. Krištof. (25. júla.)
38956SVÄTÁ RODINA.19331(Z cudzieho: P. Č.) Znaky pravého povolania.
38958SVÄTÁ RODINA.19331Peter Černo, Nitra. Žena otrokyňou, slobodnou, požehnanou.
38964SVÄTÁ RODINA.19331Z cudzieho Černo. Malé peklo.
42092KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA19331Preklad, P. Č. Desatoro pre ženy a panny.
42097KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA19331Peter Černo. Niekoľko slov o tlači.
43144KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA193310P.Černo Sv. Róza Limská.
39305SVÄTÁ RODINA19356-7Peter Černo. Tak Boh miloval svet...
44473Kráľovná sv. ruženca19372Peter Černo. Dôležitosť rodinnej výchovy mládeže.