logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovOrel, Dobroslav

Tituly:

muzikológ, univerzitný profesor

Životopisné dáta:

* 15. decembra 1870, Ronov nad Doubravkou, Česko – † 18. februára 1942, Praha, Česko

Životopis:

Pochádzal z učiteľskej rodiny. Teológiu vyštudoval v Hradci Králové, za kňaza ho vysvätili v r. 1894.
Potom sa stal stredoškolským profesorom náboženstva a spevu, od r. 1907 pôsobil v Prahe, kde v r. 1910 začal vyučovať cirkevný spev na konzervatóriu. Hudobné vzdelanie si doplnil aj na univerzite vo Viedni, v r. 1914 tam získal doktorát filozofie. Od r. 1919 bol profesorom cirkevného spevu na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, od r. 1921 na tamojšej filozofickej fakulte profesorom hudobnej vedy; v rokoch 1923-1924 dekanom tejto fakulty, v rokoch 1931-1932 rektorom Univerzity Komenského. Za svoje zásluhy získal v r. 1937 štátnu cenu. V r. 1938 sa vrátil do Prahy. Odborne sa venoval staršej českej cirkevnej hudbe a spevu: Nápěv k oltáři (1898), Rukověť chorálu římskeho (1898), Český kancionál (1921, 17. vyd. 1968), Kancionál Franusův (1922), Počátky umělého vícehlasu v Čechách (1922), Hudební prvky svatováclavské (1937).
Na Slovensku sa venoval aj výskumu svetskej hudby: Ján Levoslav Bella (1924), Franz Liszt a Bratislava na základe nevydané korespondence (1925), J. L. Bella: Kováč Wieland (1926), Hudební památky Františkánské knihovny v Bratislavě (1930), Štefan Fajnor, slovenský skladatel (1935); antológia: Príspevky k dejinám slovenskej hudby (1968). V rámci slovenskej hudobnej kultúry mal zásluhy na organizovaní poprevratového hudobného života, na budovaní hudobného školstva, na výskume slovenskej ľudovej piesne, na zakladaní speváckych zborov, na propagovaní domácich skladateľov, na formovaní hudobnej vedy a výchove slovenských muzikológov.

Pramene:

Zagiba, F.: Univ. prof. Dobroslav Orel a výskum slovenskej hudobnej minulosti. Kultúra, r. 10, 2/1938, s. 37-38; Ottúv slovník náučný nové doby, Dodatky, IV, 2. Praha 1937, s. 772-773; Encyklopédia Slovenska 4. Bratislava 1980, s. 214.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
894407Orel, DobroslavPočátky umělého vícehlasu v Čechách1922
894404Orel, DobroslavJán Levoslav Bella1924
894398Orel, DobroslavFrantišek Liszt a Bratislava1925
894400Orel, DobroslavHudební památky Františkánské knihovny v Bratislavě1930
894415Orel, DobroslavŠtefan Fajnor slovenský skladatel (1844-1909)1935
894402Orel, DobroslavHudební prvky svatováclavské1937
734980Orel, DobroslavČeský kancionál1956
733002Orel, DobroslavČeský kancionál1968