logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovNyirő, Žigmund, OFM

Iné mená:

Nyürő, Žigmund

Tituly:

cirkevný historik, profesor

Životopisné dáta:

* 23. septembra 1804, Velké Uľany, okr. Galanta – † 25. januára 1853, Bratislava

Životopis:

Po vstupe do Rehole menších bratov r. 1822 študoval v rehoľných teologických učilištiach, tretí ročník v Trnave a štvrtý v Bratislave; za kňaza bol vysvätený v r. 1828. Najprv bol profesorom filozofie rehoľných novicov v Stoličnom Belehrade, neskôr profesorom gymnázia v Nových Zámkoch. Potom ho v r. 1846 zvolili za predstaveného kláštora - gvardiána v Szombathely; v r. 1849 sa stal tajomníkom rehole, neskôr radcom.
V Bratislave usilovne bádal v rehoľnom archíve, venoval sa štúdiu dejín františkánov, v časopise Religió uverejnil článok Adatok a Sz. Ferencrendiek történetéhez honunkban (Údaje k dejinám rehole sv. Františka v Uhorsku 1850, č. 25). V rukopise ostali jeho práce: A Klára-apáczarend története Magyarországon (Dejiny mníšskej rehole sv. Kláry - klarisiek v Uhorsku); A Sz. Ferencrend kimerítő története (Vyčerpávajúce dejiny rehole sv. Františka); Egyházi beszédek (Cirkevné reči - kázne). Tieto práce boli pôvodne v archíve bratislavského kláštora františkánov. V rukopise sa zachovali aj prednášky lektorov z morálnej a pastorálnej teológie a cirkevného práva, ktoré si zapísal ako poslucháč tretieho a štvrtého ročníka teológie na františkánskych štúdiách v Trnave a Bratislave (1827-1829; dnes sú uložené v Archíve literatúry a umenia Matice slovenskej v Martine).

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 999-1000.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1018941Nyirő, Žigmund, OFMA Klára-apáczarend története Magyarországon1850?
1018942Nyirő, Žigmund, OFMA Sz. Ferencrend kimerítő története1851?
1018943Nyirő, Žigmund, OFMEgyházi beszédek1852?