logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovNovotný, Jiří, SJ

Tituly:

vysokoškolský pedagóg, biblista

Životopisné dáta:

* 28. februára 1921, Brno – † 15. februára 2002, Velehrad

Životopis:

Zmaturoval na reálnom gymnáziu v Brne. V r. 1940 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej, po noviciáte študoval filozofiu na Velehrade a v Brne. Počas druhej svetovej vojny pracoval v rokoch 1942-1943 vo výrobe v rakúskom Kapfenbergu. V rokoch 1946-1947 pôsobil ako prefekt na gymnáziu na Velehrade. V r. 1947 ho predstavení rehole poslali na štúdiá do Ríma. Prvý rok študoval na Russicu a pripravoval sa na prijatie byzantsko-slovanského obradu, štyri roky študoval teológiu na Gregoriánskej univerzite, kde dosiahol licenciát teológie. V r. 1951 ho vysvätili za kňaza byzantsko-slovanského obradu.
V rokoch 1952-1953 ho poslali na tretiu probáciu do Dublinu v Írsku. Potom tri roky študoval na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, štúdium ukončil licenciátom z biblických vied. V šk. roku 1959/1960 vyučoval exegézu na jezuitskej škole v One v Španielsku. Odtiaľ odišiel za tajomníka Pápežského biblického inštitútu do Ríma, kde pôsobil až do r. 1966. V tomto čase príležitostne vyučoval hebrejčinu, gréčtinu, sýrčinu na Biblickom inštitúte. Pápežskom východnom inštitúte i na Pápežskej gregoriánskej univerzite. Po súkromných štúdiách sa stal profesorom exegézy na Univerzite sv. Jozefa v Bejrúte, kde pôsobil v rokoch 1969-1973.
Po zatvorení tamojšej teologickej fakulty ho poslali do Montrealu v Kanade, kde pracoval rok ako špirituál na strednej škole, neskôr ako kaplán v niekoľkých nemocniciach. Popritom vypomáhal v českej duchovnej správe, počas piatich semestrov vyučoval hebrejčinu a gréčtinu na Univerzite Concordia, Campus Loyola.
V rokoch 1989-1995 prednášal ako odborný asistent na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte v Prešove Starý zákon, biblickú archeológiu, hermeneutiku, začas aj morálku, hebrejčinu, gréčtinu, latinčinu, staroslovienčinu, z nových jazykov angličtinu, taliančinu, nemčinu a francúzštinu. Niektoré z týchto jazykov (hebrejčinu, staroslovienčinu, taliančinu) učil do r. 1997 aj na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule. Od r. 1995 vyučoval Starý zákon a hebrejčinu na Cyrilometodéjskej bohosloveckej fakulte v Olomouci.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 997; V mene Božom. Pamätnica k výročiu kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka. Spišská Kapitula 2000, s. 57.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
141737Novotný, Jiří, SJSvětlo ikon1997
68164Novotný, Jiří, SJBasil Veliký a jeho doba1999
70302Novotný, Jiří, SJKaple sv. Barbory a vrch Modla2004