logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovNovák, Ľudovít

Iné mená:

Používal pseudonym Kávon Lajos

Tituly:

prepošt, publicista, učiteľ

Životopisné dáta:

* 24. mája 1842, Divín, okr. Lučenec – † ?

Životopis:

Začal študovať na gymnáziu vo Vacove, zmaturoval v Ostrihome. V r. 1859 vstúpil do ostrihomského seminára, filozofiu študoval v Trnave, teológiu v Ostrihome, kde ho v r. 1865 vysvätili za kňaza.
V pastorácii pôsobil ako kaplán vo Veľkom Cetíne, od r. 1869 v Pešti-Józsefvárosi a od r. 1872 vyučoval aj náboženstvo na vyššom gymnáziu. V r. 1892 ho vymenovali za asesora Svätej stolice, v r. 1900 za titulárneho kanonika. V r. 1902 odišiel na odpočinok a bol dekorovaný Kráľovským zlatým záslužným krížom. V r. 1911 sa stal inšpektorom katechétov v Budapešti, v r. 1914 titulárnym prepoštom.
V literárnej činnosti sa venoval problematike cirkevného školstva, sociálnym otázkam, histórii, písal recenzie a kritiky, ktoré v rokoch 1861-1888 uverejňoval v maďarských periodikách. Tlačou mu vyšlo vyše dvadsať samostatných prác: Falusí rossz szokások (Dedinské zlozvyky, Ostrihom 1869); A községi iskola hátrányai... (Nevýhody ľudových škôl..., Jáger 1871); A sinai balvany (Sinajská modla, Pešť 1873); A zárdák és az ellenségeik (Kláštory a nepriatelia, 1873); A szegény gyermekek sorsa napjainkban (Každodenné osudy chudobných detí, Pešť 1883); Divény hajdan és most (Divín dávno a teraz, Pešť 1887); Az egersi cisterci apátság története (Dejiny jágerského cisterciánskeho opátstva, Pešť 1892). Vydal aj príležitostné a oslavné kázne.

Pramene:

Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 304; Zelliger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 364; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 9. Budapešť 1903, s. 1100-1113.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1018931Novák, ĽudovítFalusí rossz szokások 1869
1018932Novák, ĽudovítA községi iskola hátrányai...1871
1018933Novák, ĽudovítA sinai balvany 1873
1018934Novák, ĽudovítA zárdák és az ellenségeik1873
1018935Novák, ĽudovítA szegény gyermekek sorsa napjainkban 1880
1018939Novák, ĽudovítPaulai szent Vincze és a párisi első lelenczház1882
1018936Novák, ĽudovítAz egersi cisterci apátság története1892
1018940Novák, ĽudovítMit kell tudnunk a parancsolt böjtökről?1893
1018704Novák, ĽudovítMit kell tudnunk a parancsolt bojtokrol?1900