logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovJavor, Ferdinand

Tituly:

Mons., redaktor, prekladateľ

Životopisné dáta:

* 3. mája 1940, Rišňovce, okr. Nitra – † 16. novembra 2013, Šaľa, poch. v Rišňovciach

Životopis:

Pochádzal z remeselníckej rodiny. Maturitu získal na Jedenásťročnej strednej škole v Hlohovci v roku 1957. Po maturite sa prihlásil na teologické štúdiá na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu a do kňazského seminára v Bratislave, 4. novembra 1962 ho vysvätili za kňaza Trnavskej apoštolskej administratúry.
Na prvé kaplánske miesto nastúpil do Nových Zámkov. Po základnej vojenskej službe v rokoch 1963-1965 pôsobil na viacerých kaplánskych miestach: od r. 1965 v Malackách, od r. 1967 v Bratislave, od r. 1970 v Šali. V rokoch 1974-1988 bol farárom v Šoporni. Potom ho ustanovili za špirituála do kňazského seminára v Bratislave. Od r. 1990 pracoval ako tajomník Arcibiskupského úradu v Trnave. V roku 2009 bol ustanovený za výpomocného duchovného v Sládkovičove a od júla 2013 až do smrti pôsobil ako výpomocný duchovný v Šali.
Dlhé roky pracoval v Slovenskej liturgickej komisii, má zásluhu na prekladoch liturgických kníh, najmä Liturgie hodín, Starého i Nového zákona, kde bol redaktorom, aj Katechizmu Katolíckej cirkvi. Osobitne si cenil kňazské spoločenstvo, ktoré obohacoval svojou prítomnosťou a svojimi schopnosťami, ktorými ho obdaril Pán. Svätý Otec Ján Pavol II. mu udelil titul Monsignor.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 340; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 600;<br /> www.mariasoft.sk/knazi/bt-E-J.htm

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
6497Javor, FerdinandKatechizmus katolíckej cirkvi2004

Príspevky v knihách iných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
6504Piazza, EliaKlaniam sa ti vrúcne, Bože večitý2004
1060465Katolícka cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi2013
1063649Katolícka cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi2017