logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovJanega, Aladár, SVD

Tituly:

profesor, redaktor, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 24. marca 1915, Livinské Opatovce, okr. Partizánske – † 6. septembra 2007, Nitra

Životopis:

Na vstup do Spoločnosti Božieho Slova v r. 1926 sa začal pripravovať v Misijnom dome v Močenku (okr. Šaľa). Gymnázium navštevoval v Nitre, zmaturoval v r. 1934. Rehoľný noviciát si vykonal v Misijnom dome sv. Gabriela v Mödlingu pri Viedni, kde študoval aj filozofiu. Na štúdium teológie ho predstavení poslali do Ríma. Za kňaza ho vysvätili 27. októbra 1940.
Za pracovné pôsobisko mu určili Slovensko. V rokoch 1941-1942 vyučoval na rehoľnom gymnáziu v Spišskom Štiavniku. V rokoch 1942-1945 prednášal filozofiu v Misijnom dome v Nitre a bol prefektom školastikov. Od r. 1945 prednášal filozofiu v Misijnom dome vo Vidinej (okr. Lučenec), kde súčasne zastával funkciu rektora. V r. 1949 odišiel prednášať filozofiu do Misijného domu v Nitre. V noci z 3. na 4. mája 1950 všetkých rehoľníkov Štátna bezpečnosť násilne previezla do sústreďovacieho kláštora v Podolínci, jeho potom do podobného zariadenia v Oseku. V rokoch 1951-1953 pracoval v Libkoviciach v továrni na šamotové rúry a tehly. V rokoch 1953-1955 pracoval na nútených prácach na štátnych majetkoch v Králikoch na severnej Morave. Po prepustení na slobodu sa zamestnal v Pozemných stavbách v Nitre. Dňa 6. februára 1961 ho Štátna bezpečnosť znovu zatkla a v auguste 1961 ho so skupinou ďalších verbistov v Košiciach odsúdili „za velezradu“ na jedenásť rokov väzenia. Trest si odpykával vo Valdiciach, kde pracoval od 24. novembra 1961 do 3. septembra 1965 v brusiarni lustrového skla. Na základe amnestie ho prepustili na slobodu. Opäť sa zamestnal v Pozemných stavbách v Nitre (do r. 1967), potom v odbornej knižnici (až do odchodu do dôchodku r. 1975). V r. 1969 mu štát dovolil vypomáhať v duchovnej správe v Nitre v kostole na Kalvárii a vo farnosti Dolné mesto. Od r. 1990 sa zapojil do redigovania misijných časopisov a publikácií, najmä Hlasov z domova a z misií, Misijného kalendára i Obrázkového misijného kalendára. Jeho príspevky zohrali významnú úlohu v duchovnej orientácii pri obnove náboženského života na Slovensku. Takmer do deväťdesiatky ešte verne slúžil veriacim duchovnou službou a spolubratom prednáškami, radou a príkladom života. Svoj život prirovnal k zbieraniu kláskov na strnisku, ktoré sa nedá porovnať s viazaním snopov počas normálnej žatvy. Hoci mu nebolo dopriate pôsobiť naplno v Pánovej žatve, zbieral aspoň klásky. Aj keď sa jeho život zdá veľmi útržkovitý, rozlámaný na malé kúsky rozmanitých činností, predsa ho spája niť vernosti Bohu, Cirkvi a Spoločnosti Božieho Slova. Jeho životné sily postupne ubúdali, prišla choroba. Posledné dva roky života páter trpezlivo a verne niesol aj tento kríž. Je pochovaný medzi spolubratmi na cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.
V r. 2019 vyšla kniha jeho adventných a vianočných homílií.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 152; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 586;<br /> internetové zdroje

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1063673Janega, Aladár, SVDZvestujem vám slovo života2019