logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovFeneši, Juraj

Tituly:

biskup

Životopisné dáta:

* 9. apríla 1632, Šopron, Maďarsko – † 4. marca 1699, Jasov, okr. Košice-okolie

Životopis:

Pôvodne študoval u jezuitov. Po doštudovaní opustil reholu a študoval právo. Nitriansky biskup Juraj Selepčéni-Pohronec si ho vzal za tajomníka. Neskôr študoval filozofiu a teológiu. Po kňazskej vysviacke ho zakrátko vymenovali za nitrianskeho katedrálneho kanonika (1656). Pre rozhľadenosť a organizačné schopnosti sa počas neprítomnosti nitrianskych sídelných biskupov stal správcom diecézy. V r. 1676 ho vymenovali za ostrihomského katedrálneho kanonika (so sídlom v Trnave). V r. 1685 bol vysvätený za čanádskeho biskupa, no biskupstvo obsadili Turci. Po smrti biskupa J. Selepčéniho-Pohronca sa ako veľprepošt kapituly stal kapitulným vikárom. V r. 1687 ho ustanovili za jágerského biskupa. Pretože biskupstvo spustošili Turci, dočasne sídlil v Jasove, kde ukončil svoj bohatý a plodný život.
Po r. 1685 dal pri františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave pristaviť peknú barokovú Kaplnku sv. Antona Paduánskeho. Nad portálom je jeho erb. V r. 1690 dal postaviť sochu Panny Márie na univerzitnom námestí v Trnave.
V pozostalosti pamätal na študentov, chudobných a na niektoré kostoly.

Pramene:

Radváni, H.: Juraj Feneši. Prameň, r. 2, 1996, č. 7, s. 12.

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1042603Söréni, Alexander, SJOratio Funebris Quam In Justis exequiarum... 1699