logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovČepeléni, Juraj, OSPPE

Iné mená:

Csepelleny, Juraj

Tituly:

mučeník

Životopisné dáta:

* 1626, Bytča – † 14. alebo 24. mája 1674, Szőke, Maďarsko

Životopis:

Pochádzal z Bytče. Rozhodol sa zasvätiť svoj život Bohu v reholi pavlínov. Rehoľné sľuby zložil v Lefantovciach (1643). Po skončení teologických štúdií prijal kňazskú vysviacku. Bol vrúcny mariánsky ctiteľ. Zastával post magistra novicov a zástupcu priora Kláštora Panny Márie v Marianke. Predtým plnil túto úlohu aj v kláštore v Lefantovciach. Na podnet pápeža Klementa X., ktorý sa horlivo usiloval o rekatolizáciu Európy, aj jeho vymenovali v r. 1672 za apoštolského misionára, spolu s viacerými príslušníkmi rehole pavlínovm a ustanovili za misijného farára v maďarskom mestečku Füzér. Jeho pastoračná činnosť bola preniknutá veľkou horlivosťou, ale aj neúnavnou láskou. Dňa 26. marca 1674 ho protestanti odvliekli a podrobili dlhotrvajúcemu mučeniu (60 dní ho väznili a neľudsky s ním zaobchádzali). Jeho príklad tak zapôsobil na jeho mučiteľov, že dvaja z nich konvertovali na katolícku vieru. Na sviatok Božieho tela 24. mája 1674 bol sťatý v obci Szőke, neďaleko Jágra. Zomrel s prosbou za katov so slovami sv. Štefana: „Pane, nezapočítaj im tento hriech“. Telesné pozostatky uložil katolícky kňaz Ján Nagy do kostola vo farnosti Farnos. Neskoršie ich previezli do kláštorného kostola pavlínov v Novom Meste pod Šiatrom so súhlasom jágerského biskupa Juraja Fenešiho, ktorý sa na prenesení sám zúčastnil (11.5.1689). Uložili ho do Chrámu sv. Egídia, do novej krypty kaplnky, ktorú dal vybudovať František Rákoci, kde dodnes spočíva. Niekoľko rokov po jeho smrti sa začalo úradné skúmanie jeho života a smrti. Úradný proces zistil oprávnenosť úcty vzorného rehoľníka - mučeníka. Maďarské diecézy si ho uctievajú v liturgii ako Božieho služobníka medzi svätcami, ktorí nemajú vlastný sviatok, každoročne 13. novembra.

Pramene:

(Hevenesi, P.): Ungaricae Sanctitatis Indicia, Sive Brevis quinquaginta quinque Sanctorum, Beatorum, ac Venerabilium Memoria Iconibus expressa. Trnava 1737, s. 103-104; Judák, V.: Priatelia Boží. Slovenské martyrológium. Bratislava 1995, s. 77-85; Vita et mors venerabilis patris Georgii Csepelleny. Trnava 1765.

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1042598Szőllősi, Gašpar, OSPPEVita et Mors ven. Patris Georgii Csepelleni 1765