logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovAngelár, sv.

Tituly:

veľkomoravský vzdelanec

Životopisné dáta:

9. st.

Životopis:

Pravdepodobne prišiel na Veľkú Moravu v r. 863 v sprievode sv. Konštantína-Cyrila a Metoda a patril asi medzi tých ich žiakov, ktorí dostali v r. 868 v Ríme diakonské alebo kňazské svätenie. Potom sa asi vrátil na Veľkú Moravu a po smrti arcibiskupa Metoda sa pridal k tým, čo sa nechceli vzdať používania slovanského jazyka v liturgii; bol internovaný a vyhnaný z krajiny (alebo ušiel sám). Skupina, v ktorej bol okrem neho aj Klement, Naum, Sáva, sa dostala cez Belehrad do Bulharska. Bulharské knieža Boris-Michal ich vyslal do oblasti Kutmičinice, daroval im dvorce komitov v Diavoleji a majetky v Ochride a Glavnici. Pravdepodobne pôsobil v kláštore založenom Klementom na výchovu duchovných. Patril medzi tzv. sedmopočetníkov, prvých sedem svätcov ortodoxnej (pravoslávnej) cirkvi (Konštantín-Cyril, Metod, Gorazd, Klement, Sáva, Naum), ktorých sviatok sa slávil 17. júla.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 21.