logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovAdalram

Tituly:

arcibiskup

Životopisné dáta:

* 2. pol. 8. stor. – † január 836

Životopis:

Asi v r. 828 sa zúčastnil na vojenskej výprave kráľa Ľudovíta Nemca proti Bulharom, cestou sa zastavil v Nitre (Nitrava) a vysvätil tam na požiadanie kniežaťa Pribinu kresťanský chrám. Nitriansko vtedy patrilo až do r. 829 patrilo do misijnej sféry Salzburského arcibiskupstva. Vysvätený kamenný chrám bol iste hlavným kostolom kristianizačnej misie v Nitrianskom kniežatstve. Posledná správa o jeho spore s pasovským biskupom o východné hranice jeho arcidiecézy je v listine z 18. novembra 830, ktorá sa zachovala vo veľmi sfalšovanej podobe. Arcibiskup Adalram vyslal na východ svätiaceho biskupa Ota, ktorý pokrstil slovenské knieža Pribinu v Traismaueri, patriacom vtedy ako majetok Salzburgu. Bol salzburským archidiakon, v rokoch 821-836 arcibiskupom, pálium dostal na návrh cisára Ľudovíta Pobožného až v r. 824 od pápeža Eugena II.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 3.