logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovOčovský, Ján

Iné mená:

Ocsovszky, János

Tituly:

literárny pracovník

Životopisné dáta:

* 23. decembra 1786, Trnava – † 18. novembra 1858, Čataj, okr. Senec

Životopis:

Gymnaziálne, filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Trnave. V teologickom štúdiu pokračoval vo Viedni na Pázmaneu, kde ho 5. decembra 1810 vysvätili za kňaza.
Bol kaplánom v Prašiciach v okrese Topoľčany, v r. 1811 v maďarskom Nyergesujfalu, v r. 1812 v Szuhe. Od r. 1814 bol farárom v Čataji v okrese Senec. Od r. 1837 bol zástupcom vicedekana, od r. 1842 vicedekanom. Zomrel v Čataji.
Vydal katechizmus Katholikus keresztény katechismus (Katechizmus kresťana katolíka, Bratislava 1842).

Pramene:

Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 355; Zelliger A., Egyházi irók Csarnoka, s. 369; Némethy, L., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensís, s. 827.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944601Očovský, JánKatholikus keresztény katechismus1842