logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovPalmer, Alojz

Tituly:

pedagóg, básnik

Životopisné dáta:

* 13. apríla 1805, Nová Baňa, okr. Žarnovica – † 10. novembra 1881, Ivanka pri Nitre, okr. Nitra

Životopis:

Ľudovú školu navštevoval v rodnom meste, strednú v Nitre, kde v r. 1823 zmaturoval. Filozofické štúdium absolvoval v nitrianskom seminári, teológiu študoval v Budapešti. Kňazské svätenie prijal 11. októbra 1828 v Nitre.
Ako kaplán pôsobil v rokoch 1828-1830 v Rajci, odkiaľ ho biskup J. Vurum pozval do Nitry a poveril ho funkciou prefekta štúdií v kňazskom seminári. V r. 1831 ho vymenovali za profesora cirkevného práva a cirkevných dejín. V r. 1834 sa habilitoval za doktora teológie dizertačnou prácou o sviatostnej podstate manželstva, ktorá neskôr vyšla knižne pod názvom Dissertatio super eo num omne fidelium conjugium sit sacramentum (Rozprava o tom, či je každý zväzok medzi veriacimi sviatosťou, Budapešť 1845).
Bol známy aj ako príležitostný básnik, napísal viacero latinských básní pri životných jubileách svojich biskupov a priateľov. V básnickej skladbe Elégia (Nitra 1859) ospieval blahodarnú činnosť sv. Cyrila a Metoda v Nitre, ktorej ovocím boli aj sv. Andrej-Svorad a Benedikt, patróni Nitrianskej diecézy. V r. 1844 ho biskup I. Paluďai poslal z neznámych dôvodov za farára do Ivanky pri Nitre, kde pôsobil až do smrti. Až tri roky pred smrťou sa mu dostalo ocenenia, keď ho biskup A. Roškováni vymenoval za čestného kanonika.

Pramene:

Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Nitriensis pro anno 1859-1869.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1040224Palmer, AlojzTheses e disciplinis theologicis...1834
944671Palmer, AlojzDissertatio super eo num omne fidelium conjugium sit sacramentum1845
1040225Palmer, AlojzSermo ... a. 1854. die 30. Dec. 1855
944672Palmer, AlojzElegia1859