logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovOstratický, Hieronym, OFM

Tituly:

pedagóg, filozof, gvardián, bernolákovec

Životopisné dáta:

* 1739, Skalica – † 24. mája 1809, Kremnica, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Základné a vyššie vzdelanie získal v rodisku. Do františkánskej rehole vstúpil v r. 1758. Po ročnom noviciáte študoval tri roky filozofiu a následne teológiu v Košiciach (1764-1766). Za kňaza ho vysvätili v r. 1766.
Ako znalec slovenského, nemeckého, maďarského a chorvátskeho jazyka mohol pôsobiť v ktoromkoľvek konvente provincie. Dva roky bol profesorom na rehoľnom gymnáziu v chorvátskej Subotici (1766-1768), potom sa vrátil späť na Slovensko. V roku 1748 bol gvardiánom františkánskeho kláštora v Žiline. V rokoch 1758 až 1760 a potom znova v rokoch 1763 až 1765 bol v Žiline riaditeľom Tretieho rádu svätého Františka z Assisi. Vyučoval vo františkánskych gymnáziách v rokoch 1769 až 1772 v Kremnici, v rokoch 1773 až 1775 v Žiline ako profesor filozofie, v rokoch 1776 až 1781 v Kremnici, 1784 až 1786 v Žiline aj ako profesor teológie, v rokoch 1791 až 1804 v Žiline ako riaditeľ v tamojšom františkánskom gymnáziu a napokon v rokoch 1805 až 1809 zasa v Kremnici, kde zomrel.
Popri pedagogickej práci sa venoval teológii a kresťanskej filozofii. V Košiciach v roku 1764, ešte ako bohoslovec, obhajoval na verejnej dišpute tézy „De actibus humanis“ (O ľudskej činnosti) a v roku 1765 zasa tézy „De Angelis“ (O anjeloch). Počas pôsobenia na rehoľných gymnáziách sa zameral na filozofiu. V Žiline zasa pripravil v roku 1774 na verejnú dišputu tézy „Propositiones prooemio-logicae“ (Predstavy o počiatkoch logiky) a v roku 1775 to boli zasa tézy „Universa vetus et nova philosophia“ (Stará a nová všeobecná filozofia), „Positiones metaphysicae“ (Základy metafyziky) a „Nova et vetera universae philosophiae theoremata“ (Nové a staré štúdium všeobecnej filozofie).
V odpise bohoslovca Fr. Benvenúta Maťašovského, OFM sa zachovali prednášky z jeho žilinského pôsobenia z roku 1774 „Philosophia universa“ (Všeobecná filozofia). Tento rukopis sa teraz nachádza v Univerzitnej knižnici v Bratislave.
Zaslúžil sa však aj ako národnobuditeľské snahy, ktoré najväčšieho reprezentanta mali v osobe Antona Bernoláka.

Pramene:

Gajdoš, V. J.: Františkáni v slovenskej literatúre. Cleveland, Ohio, 1979, s. 129 a nasl.; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1024269Ostratický, Hieronym, OFMPhilosophia universa1774