logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovOrgler, Jozef

Tituly:

ThDr., kanonik, univerzitný profesor, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 29. decembra 1772, Nová Baňa, okr. Žarnovica – † 6. septembra 1829, Bratislava

Životopis:

Filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Bratislave v rokoch 1789-1795. Za kňaza ho vysvätili v r. 1795. Dosiahol doktorát teológie.
Bol kaplánom v Šamoríne, kazateľom a vychovávateľom u grófa Šándora v Bratislave. V rokoch 1811-1823 pôsobil ako profesor teologickej fakulty v Pešti. V r. 1823 ho vymenovali za kanonika bratislavskej kapituly, v r. 1825 sa stal administrátorom, 4. mája 1827 mestským farárom v Bratislave.
Tlačou mu vyšli niektoré príležitostné kázne: Pia vota pro incolumitate rev. ac clar. dni. Stephani Schönvisner bibliothecae praefecti ac canonici Magno-Varadinen. ad diem XI. Cal. Julii 1818. ab amicis nuncupata. (Zbožné sľuby..., Budapešť 1818), Predigt am Schutzengelfeste... (Kázeň na sviatok anjelov strážnych. .., Budapešť 1821), Oratio funebris... Stephani e liberis baronibus Fischer de Nagy Szalatnya... Agriensis Archiepiscopi… dicavit et cum justa solennia in metropolitana Agriensi ecclesia die 28. Augusti 1822. persolverentur dixit… (Kázeň pri pohrebe... Štefana Fischera, slobodného baróna z Veľkej Slatiny, Budapešť 1822), Sermo rev. ac magn. dni Josephi Orgler...Dum provinciae literariae gubernacula capesseret. Dictus Posonii die 22 Junii 1824. (Kázeň dôst. pána Jozefa Orglera, Bratislava 1824).

Pramene:

Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 346;

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1039716Orgler, JozefTheologia pastoralis1817

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1042075Ruščák, AntonCarmen lyrico Sapphicum... Dno Josepho Orgler... 1824
1040369Paulacký, Vavrinec, SchPCarmen rev. ac magn. D. d. Josepho Orgler eccl. Posoniens. canonico1824