logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovOndruš, Rajmund, SJ

Tituly:

redaktor, spisovateľ, prekladateľ

Životopisné dáta:

* 15. marca 1929, Popudinské Močidľany, okr. Skalica – † 10. apríla 2011, Bratislava

Životopis:

Pochádzal z robotníckej rodiny. Gymnázium navštevoval na Velehrade, v Trnave a Piešťanoch. Po maturite vstúpil v r. 1947 do jezuitskej rehole v Ružomberku a o dva roky odišiel na štúdium filozofie do Děčína, kde ho v apríli 1950 zastihla likvidácia kláštorov. Po pobyte v sústreďovacích kláštoroch v Bohosudove a Oseku u Duchcova bol v rokoch 1950-1953 vo vojenských pracovných táboroch, potom vo vojenskom stavebníctve a päť rokov pracoval na Okresnej hygienicko-epidemiologickej stanici v Skalici. V januári 1960 ho uväznili pre tajné štúdium teológie a v Bratislave ho odsúdili na tri roky. Už v máji 1962 ho však prepustili na amnestiu. Potom pracoval ako stavebný a poľnohospodársky robotník v Skalici a v Trnave do konca októbra 1968. Začiatkom novembra 1968 odišiel do Rakúska, kde v Innsbrucku dokončil štúdium teológie. Kňazskú vysviacku prijal 6. decembra 1969. V júli 1971 odišiel do Talianska dokončiť tretiu rehoľnú duchovnú formáciu, profesiu zložil 2. februára 1974.
Od novembra 1971 pracoval ako redaktor, neskôr ako vedúci slovenského oddelenia Vatikánskeho rozhlasu (1974-1978). V decembri 1978 prešiel do Kanady, kde pracoval vo vydavateľstve Dobrá kniha, ktoré viedli slovenskí jezuiti v Cambridgei, Ont., ako korektor, redaktor periodík, spisovateľ. V júni 1992 ho predstavení určili do premiestneného vydavateľského strediska v Trnave. V rokoch 1993-1997 pôsobil vo funkcii zástupcu (socius) provinciálneho predstaveného v Bratislave. Od r.1997 znova pracoval vo vydavateľstve v Trnave. Od januára 2011 sa zotavoval v Senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji. Zomrel v nemocnici v Bratislave.
Ťažisko jeho činnosti spočíva v publicistickej práci. Viaceré jeho články (väčšinou z rozhlasových relácií) vyšli v časopisoch Slovenské hlasy z Ríma, Diakonia a v kalendári Jednoty v USA. Po príchode do Kanady prevzal redigovanie revue Echo (1979-1985), mesačníka Posol (1985-1990), ročenky Slovenskí jezuiti v Kanade (1979-1980) a redakciu Nuntii-Zvestí slovenských jezuitov vo svete i doma (1980-1990). Na Slovensku viedol časopis Viera a život (1992-1995). V spomenutých periodikách uverejňoval články s cirkevnohistorickou tematikou (cirkevné osobnosti, jubileá, výročia, historické problémy, významnejšie aktuálne cirkevné udalosti, ďalej preklady, komentáre nových cirkevných dokumentov, duchovné úvahy atď).
Jeho preklady: cirkevný dokument Vyhlásenie o niektorých otázkach sexuálnej etiky (Rím 1976), Luciani, A.: Illustrissimi (v Cambridgei pod názvom Včera a dnes, 1980 a 1981, v Bratislave s názvom Listy včerajším, 1995); Brodrick, J.: Počiatky jezuitov (Cambridge 1986); Plechl, M. P.: Lekárka v rehoľnom habite (Cambridge 1988).
Z jeho pôvodnej tvorby: Košickí mučeníci (Cambridge 1985, Trnava 1994); Rytier a reformátor (životopis zakladateľa jezuitov, Cambridge 1991), päťzväzková zbierka životopisov svätých Blízki Bohu i ľuďom (Cambridge 1981 - Trnava 1995); prvé tri zväzky spojené do jedného s názvom Dosiahli cieľ (Rím 1984, Trnava 1991 - pod pôvodným názvom).
V rokoch 1996-1998 ho poverili prekladaním a knižným vydaním základných rehoľných dokumentov; takto vyšli Dekréty 34. generálnej kongregácie Spoločnosti Ježišovej (Bratislava - Trnava 1996), Stanovy Spoločnosti Ježišovej a doplňujúce normy (Bratislava - Trnava 1997); pripravil aj preklad liturgických textov na vlastné sviatky Spoločnosti Ježišovej. V r.1998 vyšlo jeho ďalšie životopisné dielo Keď zlyhajú všetky zmysly. Napísal aj monografiu o jednej z najvýraznejších osobností Spoločnosti Ježišovej na Slovensku v 20. storočí, Ľudovítovi Eisellem: Svedok a služobník generácií. P. Ľudovít Eiselle (Trnava 2000). Nakoniec vyšla jeho autobiografia V Teba, Pane, som dúfal.

Pramene:

Bujko, P.: Po päťdesiatich rokoch. Zvesti slovenských jezuitov, 1997, č.1; Bartkovjak, J.: Ako chlapec nikdy neminištroval. Listy z noviciátu SJ, 1997, č. 4.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
432958Ondruš, Rajmund, SJBlízki Bohu i ľuďom1981
432959Ondruš, Rajmund, SJBlízki Bohu i ľuďom1982
1044046Ondruš, Rajmund, SJDosiahli cieľ1984
731795Ondruš, Rajmund, SJBlízki Bohu i ľuďom 3.1984
432873Ondruš, Rajmund, SJDosiahli cieľ1985
944624Ondruš, Rajmund, SJKošickí mučenici1985
1046819Ondruš, Rajmund, SJBlízki Bohu a ľuďom1991
729524Ondruš, Rajmund, SJRytier a reformátor1991
5069Ondruš, Rajmund, SJKošickí mučenici1994
1047073Ondruš, Rajmund, SJBlízki k Bohu i ľudom 51995
1047075Ondruš, Rajmund, SJBlízki Bohu i ľudom 41996
277049Ondruš, Rajmund, SJKeď zlyhajú všetky zmysly1998
289537Ondruš, Rajmund, SJSvätí a blahoslavení jezuitskej rehole2002
5127Ondruš, Rajmund, SJŽivotopis sv. Ignáca Loyolského2003
5230Ondruš, Rajmund, SJSlovenskí jezuiti v Kanade2006
218711Ondruš, Rajmund, SJV teba, Pane, som dúfal 2008
30079Ondruš, Rajmund, SJZ Černovej do Žiliny. Životné osudy P. Vendelína Javorku SJ2008
31176Ondruš, Rajmund, SJKeď zlyhajú všetky zmysly2008
1063661Ondruš, Rajmund, SJKošickí mučenici2019

Preklady diel zahraničných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1044040Ondruš, RajmundBlízki Bohu i ľuďom1984

Šefredaktor periodika

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1025453Ondruš, Rajmund, SJPosol Božského Srdca Ježišovho r. XII. (1985)1985
1025454Ondruš, Rajmund, SJPosol Božského Srdca Ježišovho r. XIII. (1986)1986
1025455Ondruš, Rajmund, SJPosol Božského Srdca Ježišovho r. XIV. (1987)1987
1025456Ondruš, Rajmund, SJPosol Božského Srdca Ježišovho r. XV. (1988)1988
1025457Ondruš, Rajmund, SJPosol Božského Srdca Ježišovho r. XVI. (1989)1989
1025458Ondruš, Rajmund, SJPosol Božského Srdca Ježišovho r. XVII. (1990)1990

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
1549Hlasy z Ríma19781Rajmund Ondruš Láska pätnásť ročných.
1554Hlasy z Ríma19782Rajmund Ondruš Chceme sa poznať.
1565Hlasy z Ríma19783Rajmund Ondruš Začali sme celkom nevinne...
1573Hlasy z Ríma19784Rajmund Ondruš Viac ako do očí, hľaďte si do duší.
1584Hlasy z Ríma19785Rajmund Ondruš Nedať ochabnúť láske
1593Hlasy z Ríma19786Rajmund Ondruš Manželstvo v službe života.
1605Hlasy z Ríma19787Rajmund Ondruš ROZVODOM sa nič nevyrieši.
1611Hlasy z Ríma19788-9Rajmund Ondruš Mať sa stále radi aj napriek ťažkostiam.

Články o ňom

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
1984Hlasy z Ríma198111Jozef M. Rydlo ROZHOVOR S O.R. ONDRUŠOM, REDAKTOROM ČASOPISU ECHO.