logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovOndrišík, Ján

Iné mená:

Ondriszik, Ondrišík, pseudonymy Ivan Rimanov, Ivan Rovín, Ivanovič, Otvorený, Tritinov, Upravdov a značky -ský, , J. O., J. O-k

Tituly:

národný a kultúrny pracovník, náboženský publicista

Životopisné dáta:

* 5. júla 1820, Veľké Rovné, okr. Bytča – † 26. decembra 1883, Nová Ves nad Váhom, okr. Nové Mesto nad Váhom

Životopis:

Študoval na gymnáziu v Žiline a Nitre, v bohosloveckom seminári v Nitre, na teologickej fakulte v Pešti, v r. 1844 ho vysvätili za kňaza.
Pôsobil ako kaplán v Turzovke, Bošáci, Novom Meste nad Váhom, Dolných Vesteniciach, Beluši, v rokoch 1850-1879 v Trenčíne, od r. 1879 ako farár v Novej Vsi nad Váhom.
Národne sa začal angažovať v polovici 40tych rokov 19. storočia. V rokoch 1846-1848 uverejňoval v Slovenských národných novinách v rubrike Dopisy krátke správy s regionálnou tematikou. V revolúcii 1848-1849 bol podporovateľom slovenských dobrovoľníckych výprav, počas druhej dobrovoľníckej výpravy na prelome rokov 1848-1849 ho na krátky čas dosadili aj za člena výboru, čo bol výsledok snáh cisárskeho dvora o spravodlivejšie zastúpenie Slovákov v štátnej správe na Slovensku. Po potlačení revolúcie 1848-1849 v mesiacoch september a október 1849 aktivizoval obyvateľstvo Kysúc na zapojenie sa do masových národnopolitických akcií, iniciovaných Ľudovítom Štúrom. Cieľom tohto petičného hnutia bola snaha o splnenie oprávnených požiadaviek slovenského národa, spojených s vyriešením sociálnych problémov obyvateľstva. Svojou aktivitou si vyslúžil povesť revolucionára a pansláva, často sa dostával do rozporov so svetskou i cirkevnou vrchnosťou.
Popri kňazských povinnostiach sa venoval aj ľudovýchovnej a národnokultúrnej práci, propagoval zakladanie spolkov miernosti. Takmer tridsať rokov vykonával funkciu kaplána v Trenčíne, bol kurátorom Kaplnky sv. Anny.
Pri príležitosti 90. výročia založenia kaplnky v časopise Cyrill a Method v článku V Trenčíne (r. 9, 1858, č. 28, s. 223-224) informoval o jej pôvode a záchrane pred zrútením. Tlačou vydal text Jubilárna Slávnosť kostola Sv. Anny v Trenčíne... (Trenčín 1868), venovaný 100. výročiu posvätenia kaplnky. Po páde Alexandra Bacha a uvoľnení politickej situácie v monarchii podporoval úsilie slovenských dejateľov o založenie Matice slovenskej a o rozvoj slovenského školstva. V r. 1865 ho zvolili za člena výboru Matice slovenskej. Časť svojich zbierok daroval do tvoriaceho sa múzea pri Matici slovenskej. Finančne podporoval prvé slovenské katolícke patronátne gymnázium v Kláštore pod Znievom, bol aj členom Spolku sv. Vojtecha, kde od r. 1871 zastával funkciu konateľa v trenčianskopovažskom dekanáte.
Svoje básne a články s vlasteneckou, vzdelávacou a náboženskou tematikou uverejňoval v periodikách Slovenské národné noviny, Slovenské noviny, Cyrill a Method, Katolícke noviny, Priateľ školy a literatúry, Pešťbudínske vedomosti, Národnie noviny, Slovenský letopis, Orol, Sokol, Obzor, Kazateľ, Kazateľňa, Poklady kazateľského rečníctva a Vojtech. Celkovo okolo 50 článkov.

Pramene:

Dejiny Slovenska 3. Bratislava 1992, s. 76, 100; Chmel, R.: Listy a denníky Mikuláša Dohnányho. Martin 1971, s. 167; Katolícke noviny, r. 15, 1884, č. 2; Národný hlásnik, r. 17, 1884, č. 1; Národnie noviny, r. 15, 1884, č. 1; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 9. Budapešť 1903, s. 1302; Hučko, J.: Sociálne zloženie a pôvod slovenskej obrodenskej inteligencie. Bratislava 1974, s. 280; Rizner, Ľ. V.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900. III. Martin 1931, s. 328-329; Slovenský náučný slovník 2. Bratislava-Praha 1932, s. 45; Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 335.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944623Ondrišík, JánJubilárna Slávnosť kostola Sv. Anny v Trenčíne1868

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
44612Cyrill a Method18503Ján Ondrišík. Zprávy cirkevné. Z trenčianskej stolice
44604Cyrill a Method18522Ján Ondrisik Otvorené listy. *)
44670Cyrill a Method18529Ján Ondrisik. Zprávy cirkevné. Z Trenčína.
40917Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Jan Ondrisík Reč
41022Poklady kazateľského rečníctva1852-19537Ján Ondrisík Reč o SS. Ondrejovi-Svoradovi a Benediktovi
47555Katolické noviny18563Ján Ondrišík Reč oslawujúca
43884Cyrill a Method - Katolícke noviny185824Ján Ondrisik, kurát-kaplán V Trenčíně
43962Cyrill a Method - Katolícke noviny186245Iván Rovin. Michal Lavko. Anton Motura. Vestník Cirkevný.
42890Cyrill a Method186426Tritinov Povážska pocta nápadníka Metodovho
42892Cyrill a Method186426Tritinov Vestník cirkevný.
42831Cyrill a Method186517Tritínov. Vestník cirkevný.
42796Cyrill a Method186521Tritinov. Na Trenčianskom Považí
42761Cyrill a Method186526Tritinov. Na Trenčánskom Považí
42787Cyrill a Method186530Tritinov. Vestník cirkevný