logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovOľšavský, Michal Emanuel, OSBM

Iné mená:

Olsavszky

Tituly:

biskup, propagátor únie

Životopisné dáta:

* 1700, Oľšavica, okr. Levoča – † 5. novembra 1767, Mukačevo, Ukrajina

Životopis:

Narodil sa v rodine zemana. Po absolvovaní levočského gymnázia študoval filozofiu a teológiu na univerzite v Trnave. Dosiahol titul magistra filozofie. Za kňaza ho vysvätili v r. 1725.
Bol príslušníkom rehole baziliánov. Pri vstupe do rehole o ňom napísali do katalógu, že bol vždy „katolík východného obradu“. Pôsobil ako farár i ako predstavený baziliánskeho kláštora na Černečej hore. Účinkoval aj na iných miestach, kde boli väčšie skupiny gréckokatolíkov. Vo februári 1743 ho biskup Erdődy vymenoval za biskupského vikára v Mukačeve. 12. marca 1743 bol menovaný za mukačevského sídelného biskupa, 6. septembra 1743 ho pápež Benedikt XIV. vymenoval za apoštolského vikára.
Vystupoval ako prívrženec a propagátor únie s katolíckou Cirkvou. Pre túto ideu získaval pravoslávnych obyvateľov Podkarpatskej Rusi a východného Slovenska. Propagáciu únie a gréckokatolíckej viery nezanedbával ani v prostredí s prevahou maďarského obyvateľstva.
O únii napísal prácu, ktorá vyšla po latinsky - Sermo de sacra occidentalem inter et orientalem ecclesiam unione (Rozprava o zjednotení svätej západnej a východnej Cirkvi, Trnava 1761), ale aj po maďarsky, nemecky a rusky. Napísal aj prvý gréckokatolícky katechizmus v maďarčine. Vynaložil veľké úsilie, aby Mukačevskú eparchiu vyčlenil z Jágerského arcibiskupstva. Na tieto ideové a cirkevno-politické ciele mal slúžiť kňazský seminár a učiteľský ústav v Mukačeve, tlačiareň v Carei a kláštor v Máriapócsi, ktoré založil. V r. 1752 začal stavať biskupské sídlo v Mukačeve. Túto prácu však už nedokončil.

Pramene:

Korec, J. Ch.: Cirkev v dejinách Slovenska. Bratislava 1994, s. 699-700; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944621Oľšavský, Michal Emanuel, OSBMSermo de sacra occidentalem inter et orientalem ecclesiam unione1761