logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovOlas, Pavol

Iné mená:

Olasz

Tituly:

biskup

Životopisné dáta:

* 1663, Ráb, Maďarsko – † 18. decembra 1730, Trnava

Životopis:

Pochádzal z talianskej šľachtickej rodiny. Filozofiu a teológiu študoval na univerzite v Trnave, kde dosiahol stupeň bakalára (1691) i magistra filozofie a slobodných umení (1692), napokon aj kňazskú vysviacku (1695).
Bol kaplánom v Trnave a Krupine (1696). Potom sa stal ostrihomským kapitulným kanonikom (1710), asodským prepoštom (1712) a komárňanským archidiakonom (1713). V r. 1715 sa stal farárom v Dolných Rykynčiciach a správcom bzovíckeho panstva, ktoré patrilo Ostrihomskej kapitule. V r. 1719 ho vysvätili za titulárneho almiského biskupa a stal sa trnavským farárom. Neskôr ho vymenovali za ostrihomského prepošta sv. Juraja a pápežského protonotára (1723). Pôsobil aj v štátnej správe ako kráľovský radca (1723). Aktívne sa zúčastňoval rekatolizačných úsilí. V r. 1720 patril k zakladateľom piaristického gymnázia v Krupine.
Napísal viacero prác náboženského rázu, zväčša však ostali v rukopise - Sembler Ambros. (Ambróz Sembler, 1694), Patachich Joan (Ján Patačič). Tlačou vyšli len dve.

Pramene:

Kollányi, F.: Esztergomi kanonokok 1100-1900. Ostrihom 1900, s. 328-330; Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 327; Zelliger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 372.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944619Olas, PavolPanegyrica Seu OratIo EXornatIVa De VIrtVtIbVs MagnI, AC GLorIosI Proto-RegIs HVngarIae1694
944620Olas, PavolA közönséges keresztény római szent hitnek...1719