logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovNemec, Ján

Tituly:

mučeník

Životopisné dáta:

* 25. januára 1911, Šarišské Bohdanovce, okr. Prešov – † 17. novembra 1944, pri obci Giglovce, okr. Vranov nad Topľou, poch. v Šar. Bohdanovciach

Životopis:

Od 1. septembra 1921 študoval na reálnom gymnáziu v Košiciach. Po skončení štvrtej triedy sa prihlásil do Misijného domu v Nitre, ale pre velký počet uchádzačov ho neprijali a musel ostať v Košiciach. Po maturite sa prihlásil na štúdium teológie v tamojšom Biskupskom seminári. Keďže dosahoval výborný prospech, povolili mu skrátenie štúdia. Za štyri roky (1929-1933) dokončil päťročné štúdium teológie. Kňazskú vysviacku prijal 29. júna 1933 v Prešove z rúk biskupa Jozefa Čárskeho.
Najprv pôsobil ako kaplán v Trhovišti, od 1. septembra 1934 bol kaplánom v Humennom, od 1. júla 1936 účinkoval vo farnosti Žalobín. Keď zomrel vtedajší lieskovský farár Paškovič, žiadal sa do Lieskovca v okrese Humenné. Od 1. decembra 1939 tam pôsobil až do svojej mučeníckej smrti.
V pastoračnej činnosti venoval veľkú pozornosť hlavne mládeži - bol moderátorom Katolíckej akcie mládeže. Osobitne sa venoval Rómom. Aby lepšie poznal ich život a priblížil sa im, osvojil si ich jazyk: spracovával aj gramatiku rómskeho jazyka. Aktívne ovládal latinský, maďarský, taliansky, poľský, francúzsky a český jazyk, učil sa po rusky a nemecky.
Vojnové udalosti spôsobili koniec jeho kňazskej a spoločenskej aktivity. V auguste 1944 mu partizáni vyrabovali faru, čo sa ešte niekoľko ráz zopakovalo. Neskoro večer 16. novembra ho násilím odviedli z fary, vliekli cez polia k rieke Oľke pri Giglovciach, kde ho nad ránom nasledujúceho dňa brutálne zavraždili dvoma ranami do hlavy, rozsekli mu lebku a telo hodili do rieky. Za svoju lásku k ľuďom a vernosť k Cirkvi zaplatil mučeníckou smrťou. Mal vtedy 33 rokov, jedenásť rokov slúžil ako kňaz. Po ťažkostiach s prevozom ho napokon po ôsmich dňoch pochovali v rodisku.

Pramene:

Nemec, I.: Nemôžem opustiť svoj ľud. Bratislava 1999; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 146.

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
526487Nemec, ImrichNemôžem opustiť svoj ľud. Ján Nemec-rímskokat. farár v Lieskovci pri Humennom. Jeho život, práca a mučenícka smrť.1999