logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovŽeko, Karol Bernard

Tituly:

náboženský spisovateľ, dramatik, prekladateľ

Životopisné dáta:

* 4. novembra 1867, Žilina – † 8. augusta 1947, Piešťany

Životopis:

Po štúdiách ho 30. apríla 1891 vysvätili za rehoľného kňaza, bol členom františkánskej rehole.
Do r. 1898 pôsobil ako jej kazateľ, katechéta a misionár na viacerých miestach v Uhorsku, po prijatí za kňaza Ostrihomskej arcidiecézy bol kaplánom v rokoch 1898-1899 v Dolnej Krupej a v rokoch 1899-1900 v Mojmírovciach. V rokoch 1900-1944 bol administrátorom a farárom v Jablonici, po r.1918 aj archidiakonom. V rokoch 1944-1947 žil na dôchodku v Piešťanoch.
Sprvu sa venoval písaniu i prekladom kázní, náboženských úvah a moralisticko-didaktických článkov, ktoré publikoval v časopisoch Kazateľňa (1898-1900), Posol Božského Srdca Ježišovho (1900) a i.; bol aj zodpovedným redaktorom mesačníka Strom serafinský (1903-1914). Knižne debutoval Katechizmom pre rodičov k vyučovaniu prvoprijímajúcich dietok (1912). Na základe misála Editio typica Vaticana a Svätého písma zostavil zbierku Čítania a evanjelia pre všetky nedele a sviatky (1924), autorsky pripravil aj modlitbovú knižku Úbohé detičky (1929).
Ťažisko jeho literárnych aktivít súviselo s ochotníckym divadlom, sám sa prezentoval trojdejstvovou, nábožensky motivovanou hrou so spevmi a živými obrazmi Veľký piatok (1930). Ako nadšený podporovateľ divadelníctva, v ktorom videl účinný prostriedok formovania morálneho i národného života, v medzivojnovom období predovšetkým prekladal a upravoval dramatické diela z češtiny, francúzštiny a nemčiny; približne 40 ich vydal vo forme lacných ľudových edícií, čím značne napomohol rozvoj ochotníckeho divadla na Slovensku. Žánrové zameranie bolo pestré, veď išlo o preklady a úpravy veselohier, historických, ľudových a sociálnych drám, ktoré boli medzi ochotníkmi veľmi obľúbené a často inscenované.
Najväčšiu pozornosť v tomto smere venoval prekladom náboženských hier: J. Petříček: Pašiové hry so spevmi; A. Svoboda: Kristus víťazí; R. Wiesenhofer: Sv. Alžbeta (všetky 1921); W. Pailler-Daubler: Sv. Júlia; I. Cejpek: Simenon (obe 1922); A. Vaněk: Jozef Egyptský; R. Gelders: Sirota z Lourdu (obe 1923); J. Rauter: Otče náš (1925); R. Josafat: Príchod Mesiáša (1926); A. Innerkofler: Mučeník z Mexika; Humpert: Nepriateľ Mesiáša (obe 1930); Mladinič: Tarsicius, mučeník; J. Eckerskorn: V tomto znamení zvíťazíš; R. Sobotka: Kráľovná nebeská; A. V. Majer: Traja králi alebo Svetlo od Východu; N. Wohlauf: Rím a Betlehem (všetky 1931); H. Houben: Ak máš ešte mamičku (1935).
Angažoval sa aj v Spolku sv. Vojtecha ako člen jeho výboru a okresný konateľ.

Pramene:

Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942; Encyklopédia dramatických umení Slovenska 2. Bratislava 1990; Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994, s. 491-492.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1024858Žeko, Karol BernardKatechizmus pre rodičov k vyučovaniu prvoprijímajúcich dietok1912
907110Žeko, Karol BernardČítania a Evanjelia na všetky nedele a sviatky Pána Ježiša, prebl. P. Márie, Svätých1924
907112Žeko, Karol BernardÚbohé dušičky1929
907113Žeko, Karol BernardVeľký piatok1930
907111Žeko, Karol BernardMladinič Tarsicius1931