logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovŽihovič, František

Iné mená:

Zsihovics, Zsihovits

Tituly:

kanonik, náboženský spisovateľ, univerzitný profesor

Životopisné dáta:

* 19. marca 1814, Bénye, Maďarsko – † 23. júla 1876, Bratislava

Životopis:

Filozofiu študoval od r. 1831 v kňazskom seminári v Trnave, od r. 1833 teológiu na univerzite v Pešti. Po vysviacke r. 1837 sa stal kaplánom v Kolárove, vo Svätom Ondreji (Szentendre) a v Budíne, od r. 1847 farárom v Békásmegyeri. V rokoch 1850-1854 pôsobil ako profesor na vyššom gymnáziu v Trnave, od r. 1854 bol prísediacim cirkevnej stolice, od r. 1858 duchovným rektorom Ústredného seminára v Pešti. V r. 1868 ho vymenovali za profesora náboženstva i rétoriky na Peštianskej univerzite. V r. 1869 sa stal ostrihomským kanonikom, v r. 1873 bratislavským kanonikom.
Bol literárne činný a tlačou vyšli jeho kázne, homiletická spisba, učebnice pre cirkevné školy a pamätnice uhorských cirkevných činiteľov.

Pramene:

Szinneyi, J.: Magyar írok élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
953902Žihovič, FrantišekDie Glockenweihe in der christkatholischen Kirche1843
953903Žihovič, FrantišekDícsértessék a Jézus Krisztus. Áldozat-füzér1844
953904Žihovič, FrantišekEgyesüljünk Istennel1844
953905Žihovič, FrantišekDicsőség Istennek a magosságban...1852
953906Žihovič, FrantišekElemi latin nyelvtan1853
953907Žihovič, FrantišekSoterion honoribus Em... Cardinalis... Scitovszky1853
953908Žihovič, FrantišekIdyllion amplissimis honoribus Em. Card... Scitovszky1853
953909Žihovič, FrantišekAndachtsbuch während der heiligen Fastenzeit1854
953910Žihovič, FrantišekPia memoria solemniorum inaugurationis almae basilicae Strigoniensis1856
953911Žihovič, FrantišekPia vota solemniis jubilaeis sacri sacerdoti Em... Card... Scitovszky1859
953912Žihovič, FrantišekTessera sacerdotis Christi1859
1043069Žihovič, FrantišekAnbetung Gottes u. Verehrung seiner Heiligen1860?
953913Žihovič, FrantišekSzent László király lelki és testi adakozásai1863
953914Žihovič, FrantišekSzentek élete 2-41863-1872
953915Žihovič, FrantišekOfficium divinum1865
1043072Žihovič, FrantišekOfficium divinum1893