logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov



Čambál, Andrej, SJ

Tituly:

misionár, dramatik, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 15. decembra 1867, Abrahám, okr. Galanta – † 12. apríla 1934, Trnava

Životopis:

Narodil sa v rodine roľníka. Teológiu študoval v Ostrihome, za kňaza ho vysvätili r. 1892. Stal sa kaplánom v Modre, kde bol súčasne profesorom náboženstva v meštianskej škole a v učiteľskom ústave. V Trnave vstúpil do Spoločnosti Ježišovej (1892). Pôsobil tam ako rektor jezuitského kolégia (od r.1905) i ako slovenský kazateľ (1910), napokon mu v r. 1911 zverili slovenskú pastoráciu v Trnave vôbec.
Počas prvej svetovej vojny ho poverili pastoráciou v nemocnici (1915), do ktorej privážali ranených z bojísk. Ako misionár precestoval celé Slovensko. Po r. 1918 vyučoval na trnavskom arcibiskupskom gymnáziu; spolu s ďalšími tromi jezuitmi robil ľudové misie v Liptove a na Orave (1919-1927). Robustná postava, oceľové zdravie a mocný hlas ho priam predurčovali na prácu misionára; on aj vedel tieto svoje prednosti náležíte využiť. Počas svojho pôsobenia v Trnave bol vedúcim činiteľom mariánskej kongregácie. Istý čas vyučoval v tamojšom gymnáziu matematiku a fyziku. Bol aj superiorom deviatich školastikov, študujúcich v Trnave.
Vo svojej literárnej tvorbe sa prejavil ako propagátor pútnických miest a pašiových hier. Vydal spis Dejiny trnavského milostivého obrazu P. Márie (Trnava 1916) a brožúru o Modranke Moderdorfské pútnické miesto Kalvárie a Panny Márie loretánskej (Trnava 1915). Organizoval verejné procesie, najmä na slávnosti Božského Srdca Ježišovho. Pašiové hry pod jeho vedením hrávala v Trnave Mariánska kongregácia mužov od r. 1913. Získali si veľkú popularitu i masovú účasť, a to tak počtom hercov, ako aj divákov, ktorých bolo neraz i niekoľko tisíc. Hrávali totiž na voľnom priestranstve; hľadisko bolo upravené na spôsob amfiteátra. On sám napísal aj scenár a vydal ho tlačou: Pašiové hry, to jest Umučenie a oslávenie Krista Pána živé predstavené (Galanta 1913). O týchto hrách, o ich umeleckej a technickej úrovni, sa odborná kritika vyslovila veľmi pochvalne: „Pašiové hry sa výborne podarili, takže po celom Uhorsku to obdivujú, jak môže obyčajný neučený ľud niečo tak znamenite vykonať.“
Hry boli určené nielen na útechu srdca a na pobavenie očí, ale mali predovšetkým katechetický cieľ. Bolo to živé rozjímanie o umučení a oslávení Ježiša Krista. Už v r. 1913 hrali tieto hry od 1. júna do 21. septembra desaťkrát pri vstupnom 20 halierov. Pašiové hry pripravoval až do roku 1923. Od r.1917 bol jedným z osvedčených moderátorov kňazských rekolekcií. Vyznačoval sa aj ako exercitátor pre kňazov. Svoje prednášky vydal knižne pod názvom Duchovné cvičenia pre kňazov (Trnava 1929). Vyšli mu aj ďalšie knihy duchovného charakteru. Popri modlitebníkoch to bola najmä práca o misiách Starý misionár, Sväté misie v obrazoch (Trnava 1922). Bol vynikajúcim znalcom duše jednoduchého slovenského veriaceho človeka a vedel sa mu ako misionár prihovoriť. Poznali ho na celom Slovensku, ba aj v Podkarpatskej Rusi. Hovoril zväčša západoslovenským nárečím, ale ovládal aj spisovnú slovenčinu.

Pramene:

Krapka, E.-Mikula, V: Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Cambridge, Ontario, 1990, s. 312-313, 317-323, 327-328, 333, 336-337, 346, 379-380.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
894448Čambál, Andrej, SJSväté misie v obrazoch1922
894432Čambál, Andrej, SJAko sa krešú svätí? a či Musím, ba i ľahko môžem stať sa svätým1927
894440Čambál, Andrej, SJOdhodená perla1927
894444Čambál, Andrej, SJPrevrátený svet a či najväčšia hlúposť sveta1927
894436Čambál, Andrej, SJCesta do neba1928
477279Čambál, Andrej, SJPašiové hry, čiže umučenie a oslávenie Krista P. v 25. obrazoch1929
894438Čambál, Andrej, SJDuchovné cvičenia pre kňazov1929
894446Čambál, Andrej, SJSpoločné modlitby, ktoré sa odbavujú v trnavskom jezuitskom kostole pri boloslužbách1929
883549Čambál, Andrej, SJCena posväcujúcej milosti, alebo, Odborníci oceňujú neznámy poklad1933
1042711Čambál, Andrej, SJFasciculus de actione catholica1934
732962Čambál, Andrej, SJAnjelské pozdravenie1947
423947Čambál, Andrej, SJAko sa krešú svätí?1948
909290Čambál, Andrej, SJNebo1948