logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovNajmar, Ján Krstiteľ

Iné mená:

Naimar, Naimár, Najmer, Naymar, Naymayer, Neumayer, Neumayr

Tituly:

náboženský spisovateľ, historik, geograf

Životopisné dáta:

* 27. októbra 1696, Trnava – † 27. októbra 1766, Pezinok

Životopis:

Študoval na gymnáziu v Trnave, 9. októbra 1713 vstúpil v Kőszegu (Günsi) do Spoločnosti Ježišovej, kde si v r. 1714 robil aj noviciát, ukončil ho v r. 1715 vo Viedni. Filozofiu študoval v rokoch 1716-1718 na univerzite v Štajerskom Hradci. Ako magister vyučoval rétoriku, spoločenské náuky a jazyky na gymnáziách, v r. 1719 v Ostrihome, v r. 1720 v Banskej Bystrici a v r. 1721 v Košiciach. Teológiu študoval v r. 1722 v Štajerskom Hradci a v rokoch 1723-1725 v Trnave. V r. 1725 vystúpil z rehole a stal sa diecéznym kňazom, najprv bol v r. 1725 kaplánom v Stupave, od r. 1726 bol farárom v Častej a v Štefanove. Od r. 1731 pôsobil ako farár, archidiakon, neskôr opát, apoštolský protonotár a riaditeľ gymnázia v Pezinku.
Vo svojej historicko-geografickej práci Imago Hungariae zhrnul súveké vlastivedné údaje o jednotlivých krajoch Uhorska, najmä o Slovensku, zaznamenal slovenské miestopisné názvy. Náboženské diela písal v slovakizovanej češtine, podporoval pezinské gymnázium, kázal takmer výlučne po slovensky.

Pramene:

Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars II. Rím 1987, s. 1091; Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 260; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944555Najmar, Ján KrstiteľImago Hungariae1721
944557Najmar, Ján KrstiteľRuže duchovní...1736
944556Najmar, Ján KrstiteľLapis reprobatus...1748