logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovZiči, Dominik

Iné mená:

Zichy, Ziči, Dominik

Tituly:

biskup

Životopisné dáta:

* 21. júla 1808, Bratislava – † 1879

Životopis:

Bol synom grófa vrchného pohárnika Františka a Márie-Anny Kolovratovej Krakovskej. Vyštudoval teológiu a získal doktorát cirkevného práva. V r. 1841 sa stal rožňavským biskupom, v r. 1842 vesprémskym biskupom. Po r. 1848 ho odvolali z diecézy a skonfiškovali mu majetky. Neskôr sa stal olomouckým kanonikom. Bol spoluzakladateľom Kišfaludiho literárnej spoločnosti.
Písal príležitostnú poéziu, kázne, niektoré z nich vyšli aj knižne.
Miesto a dátum jeho úmrtia nepoznáme.

Pramene:

Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994, s. 442; Szinnyei. J.: Magyar írók élete és munkái 14. Budapešť 1914, s. 1814.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942664Ziči, DominikÖrömvers... Marics lstván Dávid úr érdemeinek... szeretetből áldozott1837
942665Ziči, DominikKeresztyéni erősség lelkeknek szüksége...1841
942666Ziči, DominikKeresztyéni buzgóság szüksége1842

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1031504Hegyessi, PavolAllocutio ad ill. rev. dnum Dominicum e comitibus Zichy... episcopum Rosnaviensem 1841
1033526Konc, Ján Nepomuk, SchPMélt. és főt. Vásonkeői gróf Zichi Domonkos úrnak, veszprémi püspöknek1847