logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovZergoli, Anton, SJ

Tituly:

univerzitný profesor, teológ

Životopisné dáta:

* 17. januára 1608, Vipavski Kris, Slovinsko – † 21. februára 1671, Klagenfurt, Rakúsko

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 11. novembra 1625 v Leobene, kde si v rokoch 1626-1627 robil i noviciát. V rokoch 1628-1630 študoval filozofiu vo Viedni, ako magister filozofie vyučoval gramatiku a humanitné náuky na gymnáziách v r. 1631 v Záhrebe a v rokoch 1632-1633 v Klagenfurte. V rokoch 1634-1637 študoval teológiu na univerzite v Štajerskom Hradci, v r. 1638 si robil tretiu probáciu v Leobene.
V rokoch 1639-1641 pôsobil ako profesor filozofie na univerzite vo Viedni, v rokoch 1642-1643 ako profesor morálky a študijný prefekt v Ľubľane, v r. 1644 v Leobene, v rokoch 1645-1646 v Štajerskom Hradci, v r. 1647 v Pasove, v rokoch 1648-1649 v Trnave, v rokoch 1650-1653 opäť v Štajerskom Hradci, kde prednášal aj kánonické právo. Na univerzite vo Viedni prednášal teológiu v rokoch 1654-1656, v Klagenfurte vyučoval morálku, potom sa stal rektorom seminára a študijným prefektom v rokoch 1657-1671. Od r. 1645 profes so štyrmi sľubmi.
Bol autorom teologického traktátu: Tractatus in octo libros physicorum Aristotelis (Výklad k ôsmim knihám Aristotela o fyzike, Viedeň 1640).

Pramene:

Lukács, L.: Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae S. J., I. (1551-1600). Rím 1978, s. 796.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942663Zergoli, Anton, SJTractatus in octo libros physicorum Aristotelis1640