logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovZeman, Vojtech, SDB

Iné mená:

Adalberto, Zeman, Vojtech, SDB

Tituly:

pedagóg, redaktor, misionár

Životopisné dáta:

* 28. marca 1930, Nová Baňa, okr. Žarnovica

Životopis:

Základnú aj meštiansku školu navštevoval v rodisku. V r. 1945 ho prijali do štvrtej triedy gymnázia v Zlatých Moravciach, potom v rokoch 1946-1948 pokračoval na gymnáziu v Leviciach. Ako osemnásťročný vstúpil do Saleziánskej spoločnosti vo Svätom Beňadiku. V gymnaziálnom a pedagogickom štúdiu pokračoval v Hodoch pri Galante, kde ho zastihlo násilné likvidovanie reholí v apríli 1950. Po deportovaní do koncentračných kláštorov v Šaštíne a Podolínci ho poslali na „prevýchovu“ do školy v Kostolnej. Odtiaľ ho previezli na Priehradu mládeže, v auguste 1950 ho spolu so skupinou mladých študentov prepustili na slobodu. V snahe dokončiť základné štúdium sa zapísal na gymnázium v Kremnici, kde v nasledujúcom roku zmaturoval.
Koncom októbra 1951 ušiel cez rieku Moravu do Rakúska, odtiaľ zase cez Alpy do Talianska. Predstavení ho poslali na doplnkový kurz filozofie (1951-1952). V rokoch 1952-1953 vykonával pedagogickú prax v talianskom Mirabello Monferrato a v r. 1953 ako misionár odplával loďou do Buenos Aires v Argentíne. Najprv účinkoval ako vychovávateľ na základnej škole v Alveare pri meste Rosario. V nasledujúcom roku ho preložili na základnú školu v Santa Fe. Po tejto pedagogickej skúsenosti sa rozhodol pre kňazstvo, v rokoch 1955-1958 študoval teológiu v Córdobe (Argentína), kde ho 23. novembra 1958 vysvätili za kňaza.
Kňazský apoštolát začal v Ypacarai v Paraguaji, kde zastával úlohu ekonóma saleziánskeho gymnázia a poľnohospodárskej školy. Od r. 1960 mu zverili duchovné vedenie študentov gymnázia a v r. 1963 ho vymenovali za direktora tejto saleziánskej školy. Po troch rokoch ho preložili do podobnej školy v Concepción, kde mal na starosti aj vedenie oratória a pripojenej farnosti.
V r. 1966 požiadal o návrat do Európy. Predstavení mu vyhoveli, ale požiadali ho, aby ešte dva roky vykonával funkciu ekonóma priemyselno-poľnohospodárskej školy v Coronel Oviede. V januári 1969 sa vrátil do Ríma a prehĺbil si teologické vzdelanie získaním akademického titulu licenciáta v teológii na Pápežskej lateránskej univerzite. V r. 1971 sa stal misionárom pre Slovákov a Čechov vo Švédsku, kde pastoračné účinkoval aj ako generálny vikár pre cudzineckých kňazov. V r. 1980 ho poslali do Nemecka, aby v Mníchove viedol Slovenskú katolícku misiu. Už vo Švédsku založil časopis pre krajanov Krajanský pozdrav, ktorý si svojou kultúrnou úrovňou získal čitateľov aj v iných európskych štátoch. V Mníchove časopis ešte rozšíril a obohatil aj prílohou pre mládež Mladý Slovák.
Keď sa uprázdnilo miesto vedúceho Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku, hoci bol už vyše šesťdesiatročný a bez znalosti francúzskeho jazyka, prijal pozvanie prevziať túto službu. Dňa 18.4.1992 presídlil do Paríža, kde pastoračné i kultúrne účinkoval medzi Slovákmi. Prevzal tam aj úlohu redaktora už jeho predchodcami založeného časopisu La Vie (Život), v ktorom uverejnil svoje životné spomienky. Občas prispieval aj do iných slovenských časopisov v zahraničí.
Od 1. septembra 2000 sa vrátil na Slovensko, stal sa výpomocným duchovným v Šaštíne, od 15. sugusta 2003 v Bratislave-Trnávke.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 1527-1528.