logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovZeleňák, Ján

Iné mená:

Zelenyak, Ján

Tituly:

ThDr., profesor, ľudový liečiteľ, politik

Životopisné dáta:

* 16. júna 1860, Jablonov, okr. Levoča – † 23. novembra 1929, medzi Viedňou a Bratislavou

Životopis:

Študoval na gymnáziách v Levoči a Jágri. Teológiu absolvoval na univerzite vo Viedni ako chovanec Pázmanea. Kňazskú vysviacku prijal 17. septembra 1883.
Ako kaplán pôsobil v Liptovskom Mikuláši. V r. 1885 získal doktorát teológie. V r. 1889 sa stal profesorom filozofie a latinčiny v seminári v Spišskej Kapitule, o rok neskôr profesorom biblických vied. Od r. 1897 prešiel do Ostrihomskej arcidiecézy a pôsobil ako farár v Beši a od r. 1903 v Hronovciach v levickom okrese. Po vzniku uhorskej Katolíckej ľudovej strany sa politicky angažoval; v rokoch 1896-1901 bol jej poslancom v Uhorskom sneme za levočský, v rokoch 1910-1918 za novobanský volebný okres.
Zaoberal sa ľudovým liečiteľstvom. Nadväzoval najmä na metódy nemeckých liečiteľov - kňazov S. Kneipa a J. Pilza a tvorivo ich rozpracoval.
Bol autorom viacerých maďarských diel a článkov o účinkoch liečivých rastlín, o význame hygieny a rôznych metódach liečenia.
V rokoch 1910-1914 redigoval časopis Eró és egészség (Sila a zdravie).

Pramene:

Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994, s. 430; V mene Božom. Pamätnica k výročiu kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka. Spišská Kapitula 2000, s. 47.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942596Zeleňák, JánA gyógynövények hatása és használata1908
942595Zeleňák, JánA véredényelmeszesedés és kezelése1910
942601Zeleňák, JánErő és egészség1910-1914
942597Zeleňák, JánA neurasthenia1911
942598Zeleňák, JánAz egészség aranykönyve1911
942599Zeleňák, JánA tüdővész és annak kezelése1912
901649Zeleňák, JánPanis vivus, et vitalis1924
942600Zeleňák, JánTermészetes gyógymód1925
901653Zeleňák, JánTermészetes gyógymód1929