logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovCsősz, Imrich, SchP

Iné mená:

Csősz Michal od Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, SchP

Tituly:

pedagóg, historik piaristického školstva

Životopisné dáta:

* 1. októbra 1838, Kecskemét, Maďarsko – † 31. mája 1916, Zreňanin, Juhoslávia

Životopis:

Do Rehole piaristov vstúpil vo Vacove 23. septembra 1855. Rehoľné sľuby zložil 1. apríla 1863 v Pešti. Gymnaziálne štúdiá ukončil na piaristickom gymnáziu v Pešti (1857-1858). Po ukončení predpísaného štúdia na Peštianskej univerzite, ktoré absolvoval v rokoch 1860-1863, prijal kňazskú vysviacku 27. júla 1863.
V rokoch 1865-1866 bol profesorom teológie v Nitre. V tom istom roku získal doktorát teológie. V rokoch 1867-1869 pôsobil v Nitre ako profesor teológie, náboženstva, latinčiny, gréčtiny, nemčiny, matematiky aj ako katechéta. V rokoch 1870-1871 bol vicerektorom a tiež riaditeľom tamojšieho gymnázia, profesorom teológie, dejepisu, matematiky a katechétom, v rokoch 1872-1886 vicerektorom, riaditeľom gymnázia, profesorom teológie fundamentálnej, dogmaticko-morálnej i pastorálnej, hebrejčiny, gréckych biblických štúdií, navyše profesorom dejín, matematiky, filozofie a katechétom. V r. 1887 sa stal profesorom gymnázia v Zreňanine, v rokoch 1888-1894 v Ružomberku, v rokoch 1895-1912 vo Vacove.
V r. 1872 ho prijali za člena kolégia Teologickej fakulty Peštianskej univerzity. Stal sa členom korešpondentom Romanae Tiberianae et Arcadicae. Bol vymenovaný za konzistoriálneho radcu Vacovského biskupstva. Jeho práca sa stala pramennou literatúrou pre bádateľov dejín piaristov a piaristického školstva nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.
Počas svojho života napísal vyše 80 prác.

Pramene:

Csősz, I.: A kegyes-tanítórendiek Nyitrán. Nitra 1879, s. 506-507, 810-812,902-903; Viñas, T.: Index bibliographicus... Scholarum Piarum I. Rím 1908, s. 146-152; Catalogus religiosorum Provinciae Hungariae Ordinis Scholarum Piarum 1666-1997. Budapešť 1998, s. 84; Slovenský biografický slovník I. Martin 1986, s. 385; Belás, L.: Významné osobnosti Nitry. Nitra 1998, s. 168;Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943237Csősz, Imrich, SchPTheses ex universa theologia1866
1029235Csősz, Imrich, SchPA kegyes tanítórend nyitrai gymnasiumának története1876
943235Csősz, Imrich, SchPA kegyes-tanítórendiek temploma Nyitrán1878
943234Csősz, Imrich, SchPA kegyes-tanítórendiek Nyitrán1879
1029236Csősz, Imrich, SchPEszmék a vallásos nevelésről1888
1029237Csősz, Imrich, SchPA lelki tehetségek kiképzése 1888
943236Csősz, Imrich, SchPOrtum et progressum Scholarum piarum Rosembergesium ab anno 1729 ad 18971897