logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovCsete, Štefan, SJ

Tituly:

pedagóg, kazateľ

Životopisné dáta:

* 25. decembra 1648, Šaľa – † 18. marca 1718, Šopron, Maďarsko

Životopis:

Študoval na jezuitskom kolégiu v Trnave, 12. októbra 1667 vstúpil v Trenčíne do Spoločnosti Ježišovej, kde si v rokoch 1668-1669 konal aj noviciát. Filozofiu študoval v Košiciach a vo Viedni (1671-1673). V Užhorode vyučoval v gramatických triedach a viedol tamojšiu mariánsku kongregáciu (1674). V rokoch 1677-1680 študoval teológiu na univerzite vo Viedni. Rok vyučoval rétoriku v Trnave, potom si konal v Judenburgu tretiu probáciu (1682). V rokoch 1683-1700 pôsobil v Kluži a Stoličnom Belehrade ako kazateľ-misionár, v r. 1701 v Trnave ako predstavený seminára, v Rábe ako kazateľ, rektor kolégia a prézes mariánskej kongregácie (1702-1705). V rokoch 1707-1709 znova účinkoval v Trnave ako kazateľ, v rokoch 1710-1718 v Šoprone ako riaditeľ konviktu, rektor kolégia, špirituál a examinátor kandidátov.
Pastoračné a organizačne sa angažoval najmä v Sedmohradsku, bol výborným kazateľom („maďarský Cicero“), je autorom vyše 1600 kázní.

Pramene:

Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars I. Rím 1987, s. 200.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
891449Csete, Štefan, SJDuodecim Stephani heroes Ungariae1681
891450Csete, Štefan, SJSzent István király testamentomáról...1698
891451Csete, Štefan, SJSzent István király napján Szent Márton klastromban mondott beszéde1702
891452Csete, Štefan, SJPer Hungariam et Transylvaniam habiti adpopulum sermones sacri 11750
891454Csete, Štefan, SJPer Hungariam et Transylvaniam habiti adpopulum sermones sacri 21751
943163Csete, Štefan, SJPanegyrici sanctorum patronorum regni Hungariae1754