logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovZelenka, Ignác

Iné mená:

používal pseudonym Eugen Vesnin, Zelenka, Ignác

Tituly:

bibliotekár, básnik, redaktor, prekladateľ

Životopisné dáta:

* 22. januára 1913, Mokrý Háj, okr. Skalica – † 12. júna 1983

Životopis:

Pochádzal z chudobnej sedliackej rodiny. Študoval na gymnáziu v Skalici, kde aj zmaturoval. V rokoch 1931-1933 študoval filozofiu v kňazskom seminári v Trnave, teológiu v Ríme. Teológiu študoval na Pápežskej gregoriánskej univerzite, východný obrad na Pápežskom východnom inštitúte, býval v Kolégiu Russicum. Kňazskú vysviacku prijal v ruskom katolíckom Kostole sv. Antona opáta na Esquilline 28. septemra 1938.
Čoskoro po vysviacke požiadal o dišpenz od záväzkov z nej vyplývajúcich. Určitý čas pôsobil ako lektor slovenčiny na Kráľovskej univerzite v Ríme, kde pre poslucháčov zostavil gramatiku a slovensko-taliansku literárnu príručku. V r. 1939 dosiahol licenciát, v r. 1942 doktorát teológie na Pápežskej gregoriánskej univerzite. Tri roky študoval vo Vatikáne knihovníctvo i archívnictvo a získal príslušný diplom. V rokoch 1943-1975 pracoval v katalogizačnom oddelení Vatikánskej knižnice a mal na starosti knihy v slovanských jazykoch. Dňa 26. septembra 1975 ho pápež Pavol VI. vymenoval za riaditeľa katalogizačného oddelenia. Túto funkciu zastával ako prvý laik a cudzinec až do 1. debruára 1983, keď odišiel do dôchodku.
Pod pseudonymom Vesnin už ako študent posielal svoje verše do časopisov Kultúra, Slovenské pohľady, Prameň, Pero, Postup. V r. 1945 zorganizoval v Ríme Ústredie sociálnej starostlivosti o slovenských utečencov v Európe, ktoré podporovalo Združenie slovenských katolíkov v Amerike. Bol aj organizátor slovenského kultúrneho života v Ríme. V r. 1947 zredigoval prvý emigrantský zborník Vo vyhnanstve (Scranton, PA, 1947). Založil Slovenskú informačnú kanceláriu, vydával prvý slovenský časopis Rím, ktorý vychádzal v rokoch 1948-1954, aj prvú slovenskú edíciu Rím v Taliansku.
V knižnej edícii Rím vyšlo v rokoch 1950-1953 päť zväzkov, medzi nimi aj jeho práce: Vatikán, sídlo námestníka Kristovho (1950), Svätá stolica (1953); preklady: Colombo, A.: Sv. František z Aísisi, Giordani, I.: Pápež, Cirkev a Rím.
V r. 1963 založil v Buenos Aires edíciu Duch a svet, ktorú redigoval Ján E. Bor (Ernest Žatko). Prvý výber z poézie Vesnina vyšiel v Taliansku: L’Oasi delle mimose (Zo zátišia mimóz, Rím 1967). Niektoré sa dostali do talianskej antológie Dieci anni di poesia italiana (Desať rokov talianskej poézie, Rím 1974). Do r.1984 vyšlo v edícii Duch a svet vyše dvadsať knižných titulov.
Básnické spisy E. Vesnina: Zo zátišia mimóz (Výber z básnickej tvorby, Buenos Aires 1967), Z temena mojich hôr (1966), Cesta na Ponzu (1968), Ja nie som potomok zlatokopov (1968), Aj v etrurských záhradách (1970), Kytica nezábudiek (1971), Ó, more, ó, more (verše zo Stredomoria - antológia 1973), Prehŕňajúc svoj rímsky náčrtník (1975), Balada o neznámom Slovákovi (1976), Albatros slovenský (Pieseň k 70. narodeninám J. E. Bora, 1977), Sebe samému (1979), Athanasia slovacca (Slovenská nesmrteľnosť, 1980), Bohuš a Boženka (Kolín 1981), Excelsior (Básnická toccata k 75. narodeninám J. E. Bora, Hamilton 1982), Tam, kde kvitnú eukalypty (antológia, 1983). V r. 1983 mal pripravených ďalších šesť kníh do tlače.
Poézia I. Zelenku je tematicky veľmi rôznorodá a svojrázna. Celkovo napísal vyše dvadsať básnických zbierok. Svoj vrúcny vzťah k Slovensku najvýraznejšie vyjadril v zbierke Athanasia slovacca. V nej vyspieval aj najjemnejšie poryvy svojej duše. Inšpiráciu čerpal aj z krás Ríma, Stredomoria, jeho čarovných ostrovov, z grécko-rímskej kultúry. V zborníkoch sa usiloval zachytiť literárne práce slovenských spisovateľov v emigrácii.
J. E. Bor, literárny kritik a hlavný vydavateľ Vesnina, napísal o ňom do r. 1984 vyše desať literárno-kritických štúdií v slovenčine a päť v španielčine: Osnovateľ slovenskej literatúry v Ríme (Buenos Aires 1964); Poézia E. Vesnina (Buenos Aires 1965); Hory v poézii E. Vesnina (Buenos Aires 1966); E. Vesnin, básnik Stredomoria (Buenos Aires 1968); Slovenská ľúbostná poézia (Buenos Aires 1971).

Pramene:

Vnuk, F.: Dr. Ignác Zelenka. Literárny almanach Slováka v Amerike, 1967, s. 244; Bor, J. E.: K sedemdesiatke Eugena Vesnina. Slobodné Slovensko, január-február 1983, č. 1; Bor, J. E.: Dr. Ignác Zelenka - Eugen Vesnin na druhom svete. Slovenský život v Argentíne, júl-august 1983, s. 15-16; Bor, J. E.: Za Dr. Ignácom Zelenkom - Vesninom. Jednota, 31. 8. 1983, s. 18; Ajpy (A.P.): Dr. Ignác Zelenka vo večnosti. Slovenské hlasy z Ríma, r. 32, 1983, č. 7, s. 19; Cabadaj, P.: Slovenská literatúra v exile. Taliansko. Slovenské národné noviny 34/1999, 5; Krížová, M.: Poznávame slovenské osobnosti. Rodinné spoločenstvo, august 1994, s. 2.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942593Zelenka, IgnácSv. František z Aísisi1913-1983?
942594Zelenka, IgnácPápež, Cirkev a Rím1913-1983?
403602Zelenka, IgnácVo vyhnanstve1947
403986Zelenka, IgnácVatikán, sídlo námestníka Kristovho1950
404009Zelenka, IgnácSvätá stolica1953
943212Zelenka, IgnácOsnovateľ slovenskej literatúry v Ríme (Buenos Aires 19641964
943213Zelenka, IgnácPoézia E. Vesnina1965
943198Zelenka, IgnácZ temena mojich hôr (1966)1966
943214Zelenka, IgnácHory v poézii E. Vesnina1966
943195Zelenka, IgnácL'Oasi delle mimose1967
943197Zelenka, IgnácZo zátišia mimóz1967
943199Zelenka, IgnácCesta na Ponzu1968
943200Zelenka, IgnácJa nie som potomok zlatokopov1968
943215Zelenka, IgnácE. Vesnin, básnik Stredomoria1968
943201Zelenka, IgnácAj v etrurských záhradách1970
943202Zelenka, IgnácKytica nezábudiek1971
943216Zelenka, IgnácSlovenská ľúbostná poézia1971
943203Zelenka, IgnácO more, ó more1973
943196Zelenka, IgnácDieci anni di poesia italiana1974
943204Zelenka, IgnácPrehŕňajúc svoj rímsky náčrtník1975
943205Zelenka, IgnácBalada o neznámom Slovákovi1976
943206Zelenka, IgnácAlbatros slovenský1977
943207Zelenka, IgnácSebe samému1979
943208Zelenka, IgnácAthanasia slovacca1980
943209Zelenka, IgnácBohuš a Boženka1981
943210Zelenka, IgnácExcelsior1982
943211Zelenka, IgnácTam, kde kvitnú eukalypty1983