logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovZaymus, Cyril Gabriel

Iné mená:

používal pseudonym G. Sokolovič, Zajmus, Zaymus, Cyril Gabriel

Tituly:

pedagóg, spisovateľ, prekladateľ

Životopisné dáta:

* 24. marca 1843, Rajec, okr. Žilina – † 29. októbra 1894, Levoča

Životopis:

V rokoch 1849-1853 navštevoval katolícku ľudovú školu v Rajci, v rokoch 1853-1859 študoval v Banskej Bystrici na katolíckom gymnáziu a v rokoch 1859-1861 v biskupskom seminári. Teológiu študoval ako chovanec Pázmanea na univerzite vo Viedni v rokoch 1861-1865, filológiu a filozofiu v rokoch 1866-1867 na univerzite v Pešti. V r.1866 ho vysvätili za kňaza, v r.1868 získal diplom stredoškolského profesora klasickej filológie (latinčina, gréčtina). Pôsobil ako kaplán slovenskej farnosti (1867-1868) a riadny profesor na učiteľskom ústave v Banskej Bystrici (1868-1872), na slovenskom katolíckom patronátnom gymnáziu v Kláštore pod Znievom (1872-1874). Po násilnom zrušení školy zostal bez zamestnania, žil u brata Romualda Zaymusa, farára v Bytčici (1874-1875), krátko sa živil ako vychovávateľ v zámožnejších rodinách vo Viedni (1875-1876). Potom pôsobil ako profesor na gymnáziách v Užhorode (1876-1879), Prešove (1879-1881) a v Levoči (1881-1894).
Stal sa významným slovenským pedagógom a národným buditeľom, ktorý sa formoval pod vplyvom biskupa Štefana Moysesa a profesora Martina Čulena v Banskej Bystrici. Práve Čulen ako riaditeľ ho v r. 1872 povolal do pedagogického zboru slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom.
Už vtedy sa zaradil medzi najplodnejších slovenských autorov učebníc pre katolícke ľudové školy, ktoré pripravoval v spolupráci so Spolkom sv. Vojtecha: Prvá čítanka pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl (1871); Náučná čítanka pre druhú triedu katolíckych počiatočných škôl; Náučná čítanka pre tretiu triedu katolíckych počiatočných škôl; Praktická mluvnica slovenská (všetky 1872); Cvičebník mluvnice, pravopisu a slohu pre národné školy (1875). Jeho učebnice vyšli vo viacerých vydaniach, medzi učiteľmi aj žiakmi sa tešili veľkej popularite, používali sa až do r. 1918. Pozornosť vzbudil najmä prácou Ústavopis alebo Náuka o právach a povinnostiach občianskych... (1872); bola nielen učebnicou pre ľudové a meštianske školy, ale aj príručkou pre učiteľov i širšiu verejnosť. Autor v nej podal výklad uhorských zákonov zo svojho demokratického stanoviska, čo vyvolalo nevôľu maďarských vládnucich kruhov, uhorské ministerstvo kultúry a školstva zakázalo knihu používať.
Okrem pôvodných prác preložil viacero učebníc z maďarčiny.
V pedagogickej oblasti sa zúčastnil aj na tvorbe a úpravách učebných osnov pre katolícke slovenské ľudové školy.
Literárne začal pracovať už ako banskobystrický bohoslovec v r.1861 v spolku Kolo, písal náboženskú i svetskú poéziu. Vlastné i upravené duchovné piesne zhrnul do nenotovaného spevníka Veniec katolíckych cirkevných piesní... (1879), ktorým naznačil nesporný básnický talent i znalosť poetických techník. Tieto predpoklady využil pri preklade Danteho Božskej komédie, z nej tretí spev Pekla uverejnil v prvom ročníku Osvaldovho zborníka Tovaryšstvo (1893). Pôvodnou poéziou prispieval do literárnych časopisov Priateľ školy a literatúry (1861), Sokol (1861) a Orol (1875). Z prozaickej tvorby knižne publikoval mravoučnú povesť Svetluša Stražovie... (1865), s náboženským motívom Božej milosti. Kázne z jeho pozostalosti zaraďoval František Richard Osvald do časopisu Kazateľňa (1896, 1898, 1900).

Pramene:

Osvald, F. R.: Cyril Gabriel Zaymus. Tovaryšstvo, r. 2, 1895, s. 243-252 (so súpisom diela); Mikula, Š.: Život a dielo Gabriela Cyrila Zaymusa. In: Pamätnica znievskeho gymnázia. Banská Bystrica 1970, s. 133-143; Bagin, A.: Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín. Bratislava - Trnava 1980, s. 121-123.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
917720Zaymus, Cyril GabrielSvetluša Stražovie...1865
479539Zaymus, Cyril GabrielPrvá čitanka1871
479798Zaymus, Cyril GabrielPrvá čitanka1872
478788Zaymus, Cyril GabrielNáučná čítanka pre druhú triedu katolických počiatočných škôl1872
500817Zaymus, Cyril GabrielNaučná čítanka : pre tretiu triedu katolíckych počiatočných škôl1872
476380Zaymus, Cyril GabrielÚstavopis, Čili, Nauka o právach a povinnosťach občanských1872
570607Zaymus, Cyril GabrielPraktičná Mluvnica Slovenská1872
479800Zaymus, Cyril GabrielPrvá čitanka1873
501118Zaymus, Cyril GabrielCvičebník mluvnice pravopisu a slohu pre národnie školy1875
500820Zaymus, Cyril GabrielNáučná čítanka pre druhú triedu katolických počiatočných škôl1876
500818Zaymus, Cyril GabrielNaučná čítanka : pre tretiu triedu katolíckych počiatočných škôl1879
917718Zaymus, Cyril GabrielVeniec katolíckych cirkevných piesní...1879
479801Zaymus, Cyril GabrielPrvá čitanka1880
500821Zaymus, Cyril GabrielNáučná Čítanka pre druhú triedu katolických počiatočných škôl1882
479802Zaymus, Cyril GabrielPrvá čitanka1884
570067Zaymus, Cyril GabrielSlovenská čítanka pre štvrtú triedu prostonárodních škôl1884
479803Zaymus, Cyril GabrielPrvá čitanka1887
500822Zaymus, Cyril GabrielNáučná Čítanka pre druhú triedu katolických počiatočných škôl1887
479804Zaymus, Cyril GabrielPrvá čitanka1891
500823Zaymus, Cyril GabrielNáučná Čítanka pre druhú triedu katolických počiatočných škôl1892
917719Zaymus, Cyril GabrielDanteho Božska komédia1893
479805Zaymus, Cyril GabrielPrvá čitanka1895
571311Zaymus, Cyril GabrielVeniec katolíckych cirkevných piesní...1895
479806Zaymus, Cyril GabrielPrvá čitanka1898
917722Zaymus, Cyril GabrielKázne1898
500824Zaymus, Cyril GabrielNáučná Čítanka pre druhú triedu katolických počiatočných škôl1899
500819Zaymus, Cyril GabrielNaučná čítanka : pre tretiu triedu katolíckych počiatočných škôl1900
917723Zaymus, Cyril GabrielKázne1900
423411Zaymus, Cyril GabrielČítanka pre štvrtú triedu ľudových škôl1901
423412Zaymus, Cyril GabrielMluvničná cvičebná knižka pre II. triedu prostonárodních škôl1903
412882Zaymus, Cyril GabrielNáučná čítanka pre druhú triedu katolíckych počiatočných škôl1904
479807Zaymus, Cyril GabrielPrvá čítanka1905?
476377Zaymus, Cyril GabrielPrvá čítanka1909
500825Zaymus, Cyril GabrielNáučná čítanka pre druhú triedu katolíckych počiatočných škôl1910
478691Zaymus, Cyril GabrielPrvá čítanka1910
478692Zaymus, Cyril GabrielPrvá čítanka1914