logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovZasio, Ondrej Maximilián, OPraem

Tituly:

PhDr., ThDr., pápežský prelát, prepošt, univerzitný profesor

Životopisné dáta:

* 12. októbra 1741, Košice – † 30. novembra 1816, Jasov, okr. Košice-okolie

Životopis:

Ako príslušník premonštrátskeho rádu získal doktorát filozofie a teológie, za kňaza bol vysvätený v r. 1765.
V rokoch 1765-1768 a 1771-1773 bol farárom v Debradi, od r. 1776 zastával funkciu profesora biblických vied na Akadémii v Rábe, od r. 1785 na lýceu v Jágri, potom na univerzite v Pešti, kde sa stal dekanom teologickej fakulty a rektorom univerzity. Začas pôsobil ako vychovávateľ v rodine grófa Pavla Almášiho. František I. ho v r. 1803 vymenoval za jasovského prepošta, inštalovali ho 22. mája 1803 a udelili mu titul pápežského preláta. Po príchode do Jasova dal zrekonštruovať kláštor, kde aj zomrel.
Venoval sa teologickej literárnej činnosti, jeho latinské diela vyšli v Jágri a v Pešti.

Pramene:

Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994, s. 410; Szinnyei, J.: Magyar írók élete es munkái 14. Budapešť 1914, s. 1745-1746; Écrivains, artistes, et savants de l’ordre de Prémontré; Dictionnaire bio-bibliographique, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
907739Zasio, Ondrej Maximilián, OPraemDissertatio de arcani disciplina ad firmandos traditiones, stabilienda fldei dogmata1775
907740Zasio, Ondrej Maximilián, OPraemEncyklopedia theologiae1787
907744Zasio, Ondrej Maximilián, OPraemHermeneutica Veteris Testamenti 11796
907747Zasio, Ondrej Maximilián, OPraemHermeneutica, seu ratio interpretandi Sacram scripturam 11796
907749Zasio, Ondrej Maximilián, OPraemHermeneutica, seu ratio interpretandi Sacram scripturam 21796
907751Zasio, Ondrej Maximilián, OPraemHermeneutica, seu ratio interpretandi Sacram scripturam 31796
907745Zasio, Ondrej Maximilián, OPraemHermeneutica Veteris Testamenti 21797
730189Zasio, Ondrej Maximilián, OPraemHermeneutica seu ratio interpretandi sacram scripturam novi foederis 11801
1043033Zasio, Ondrej Maximilián, OPraemHermeneutica seu ratio interpretandi sacram scripturam novi foederis 21802
1043034Zasio, Ondrej Maximilián, OPraemHermeneutica seu ratio interpretandi sacram scripturam novi foederis 31802

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1042780Strohammer, Gilbert Gabriel, OPraemAugusto iusto favore tertio Praelato Jaszoviensi1802
1042781Strohammer, Gilbert Gabriel, OPraemIll. ac R. D. Andreae Zasio, Praelato et Praeposito Jaszoviensi1802
1042943Verbóci, Štefan, OPraemElegia Illustrissime, Rev. ac Ampl. D. Andreae Zasio 1813
1034149Kruppay, Ján Chryzostom, OPraemCarmen ill. ac rev. dno Andreae Zasio1815
1042904Váci, Ján Tadeáš od sv. Juliány, SchPElegia cineribus Ill. Rev. ac Ampl. Dni Andrease Zazio1816