logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovZarevúcky, Anton

Tituly:

kanonik, regionálny historik

Životopisné dáta:

* 17. januára 1911, Nemecká Ľupča, dnes Partizánska Ľupča, okr. Liptovský Mikuláš – † 2. januára 1993, Sielnica, okr. Zvolen

Životopis:

Základnú školu a prvé štyri triedy gymnázia (1922-1926) vychodil vo Zvolene, v gymnaziálnom štúdiu pokračoval v Banskej Bystrici (1926-1930), kde aj zmaturoval. Kňazskú vysviacku prijal v Banskej Bystrici 23. decembra 1933, ako kaplán pôsobil v Očovej a vo Zvolenskej Slatine.
V r. 1935 sa stal duchovným správcom v Beňuši, v rokoch 1939-1991 bol farárom v Badíne. Od r. 1960 pôsobil ako prosynodálny examinátor, od r. 1969 člen kuratória Ústrednej charity na Slovensku a od r. 1974 čestný kanonik Banskobystrickej kapituly. Vyznačoval sa aktivitou pri renovácii a stavebných úpravách kostolov i farských budov. V Beňuši zorganizoval rozšírenie podlahovej plochy kostola, vybavil ho novým zariadením, na tamojšej fare dal postaviť hospodárske budovy. Aj v Bacúchu dal rozšíriť kostol. V Badíne dvakrát renovoval kostol, dal postaviť chór, kúpil nový organ, namiesto vo vojne zničeného renesančného hlavného oltára dal postaviť nový a obnovil dva bočné oltáre. Zaviedol kúrenie do kostola, dal postaviť novú zvonicu a zakúpil nový zvon. Zrenovoval aj farskú budovu. V Sielnici postavil nový kostol s kompletným vnútorným zariadením, dal postaviť ohradu miestneho cintorína a zväčšiť jeho plochu. Prestaval a zväčšil budovu niekdajšej fary.
Mal záľubu v štúdiu regionálnych dejín, v rukopise zanechal: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva (1969), Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva I-II, Katalóg zomrelých kňazov, Katalóg organov (v Banskobystrickej diecéze) a Básne I-III, Mariánske chvály, piesne o svätcoch, meditácie.

Pramene:

Zarevúcky, A.: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Rkp. 1969; Schematizmus slovenských katolíckych diecéz 1978. Bratislava - Trnava 1978, s. 201.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
907730Zarevúcky, AntonKatalóg kňazov banskobystrického biskupstva1969
907736Zarevúcky, AntonBásne I.-III.1969-1993?
907732Zarevúcky, AntonKatalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva I1970?[s.a.]
907733Zarevúcky, AntonKatalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva II1970?[s.a.]
1044033Zarevúcky, AntonKatalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva1976
907735Zarevúcky, AntonKatalóg organov1980?
907734Zarevúcky, AntonKatalóg zosnulých duchovných pastierov1985