logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovZandt, Edmund

Iné mená:

používal pseudonym Karcsai, Zandt, Edmund

Tituly:

pápežský prelát, teológ, pedagóg

Životopisné dáta:

* 16. novembra 1848, Bratislava – † 14. novembra 1912, Bratislava

Životopis:

V rokoch 1863-1867 absolvoval štyri ročníky katolíckeho gymnázia v Bratislave, kde potom študoval aj teológiu ako chovanec Seminára sv. Imricha (Emericanum). Kňazskú vysviacku prijal 19. júna 1872. Ako kaplán pôsobil v Michale na Ostrove. V r. 1878 sa stal farárom v Kostolných Kračanoch. V rokoch 1888-1893 zastával funkciu vicerektora Seminára sv. Imricha v Bratislave. V r. 1893 ho vymenovali za kanonika Bratislavskej kapituly a bratislavského mestského farára, v r. 1905 za titulárneho prepošta, o tri roky neskôr za pápežského preláta. Zapájal sa najmä do spolkovej a organizačnej činnosti katolíkov v Bratislave i v okolí. Bol členom bratislavskej mestskej rady, predsedom Spolku rímskokatolíckych ľudových vychovávateľov bratislavského okolia, Cirkevného spolku, Spolku sv. Vincenta, Katolíckeho klubu. Niekoľko rokov pôsobil ako učiteľ náboženstva na dvore arcikniežaťa Fridricha v Bratislave.
Teologické články publikoval po maďarsky. Preložil dielo od F. Clerica.

Pramene:

Zelliger, A.: Egyházi írók esarnoka. Trnava 1893, s. 569; Westungarischer Grenzbote, r. 41, 15. 11. 1912, s. 3; Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994, s. 405.

Preklady diel zahraničných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
907728Clericus, F.A katholikus gyermeknevelés tízparancsolata1886
1043027Clericus, F.A katholikus gyermeknevelés tízparancsolata1900