logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovAmbrosovský, Michal

Iné mená:

Ambrosovszky, Mihály; Ambrosovski, Michael;Ambrosovszki, Michael

Tituly:

doktor filozofie

Životopisné dáta:

* 17. apríla 1702, Galanta – † 1. februára 1792, Jáger, Maďarsko

Životopis:

Narodil sa v Galante. Študoval v Trnave, kde získal v roku 1731 doktorát z filozofie. Mnoho rokov pôsobil ako profesor v Jágri, od r. 1754 bol profesorom náboženstva a riaditeľom na biskupskej škole. Od r. 1755 bol opátom, napokon kanonikom-lektorom a prefektom biskupského seminára v Jágri. Zomrel v Jágri.
Písal knihy o histórii Uhorska a náboženských témach.

Pramene:

Bod, M. Athenas; Horányi, Mémoria és Nova Memoria; Catalogus Bibl. Hung. Com. Széchenyi I.;Nagy Iván, Magyarország Családai I.; Emlékkönyv. Eger, 1865. 200. l.Magyar kir. jogakad. és joglyc. tört. 245; Fabó, Monumenta IV. 342. Ifj. Szinnyei József, Irod. Tört. 93; Magyar Korona 1879. 140. sz.; Petrik Bibliogr. és Horvát István kézirata: Lexicon Eruditorum; Constantin von Wurzbach: Ambrosovszky, Michael. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Band 1, Verlag L. C. Zamarski, Wien 1856, s. 28; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
888124Ambrosovský, MichalEcclesia toto terrarum orbe triumphans1735
888125Ambrosovský, MichalHistoriae Ducum er Regum Hungariae Synopsis1757
888126Ambrosovský, MichalMausoleum potent. Hungariae Regum et primorum militant. Hungariae Ducum1758
888127Ambrosovský, MichalCompendiosa Chronologia Hungariae sive Catalogus aut Series Hung. Reg. etc.1758
888128Ambrosovský, MichalAppendix ad compendiosam Chronologiam Hungariae etc.1758
888129Ambrosovský, MichalNova Series Episcoporum Agriensium1759
888130Ambrosovský, MichalIlias in nuce, sive Chronologia sacra etc.1759
888131Ambrosovský, MichalPázmány Péter Kalauz nevű könyvének rövid sommája némely toldalékokkal.1760

Príspevky v knihách iných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
888133Holzeisen, Anton, SJSanctus Ivo Per Sanctitatem, Juris Peritior, Per Jurisprudentiam, Sanctior: In Academica Societatis Jesu Divi Joannis Baptist? Basilica, Dictione Panegyrica Celebratus ; Dum Inclyt1734