logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovWeiss, Krištof, SJ

Iné mená:

Wais, Weiss, Krištof, SJ

Tituly:

univerzitný profesor, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 11. februára 1616, Wolfsberg, Rakúsko – † 22. júna 1682, Viedeň

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 15. septembra 1632 v Leobene, kde si v rokoch 1633-1634 robil i noviciát a v rokoch 1635-1636 študoval spoločenské náuky. V rokoch 1638-1639 študoval filozofiu na univerzite vo Viedni, ako magister filozofie vyučoval gramatiku a spoločenské náuky na gymnáziách v Šoprone (1640-1641) a v Štajerskom Hradci (1642-1643), kde potom v rokoch 1644-1647 študoval teológiu a získal aj doktorát.
Rok vyučoval poetiku a rétoriku v kolégiu v Eberndorfe, tretiu probáciu si robil v r. 1649 v Judenburgu. Potom pôsobil v rokoch 1650-1653 ako učiteľ rétoriky v Štajerskom Hradci, v r. 1654 ako profesor filozofie na univerzite v Klagenfurte, v r. 1655 ako dekan fakulty jazykov v Štajerskom Hradci. V Gorici prednášal v rokoch 1656-1658 filozofiu a kazuistiku, na Trnavskej univerzite prednášal v rokoch 1659-1661 teológiu a bol dekanom jej teologickej fakulty, na univerzite v Štajerskom Hradci prednášal v rokoch 1662-1676 Sväté písmo a zastával aj funkciu dekana teologickej fakulty, v Eberndorfe pôsobil v rokoch 1677-1678 v duchovnej správe, nakoniec v rokoch 1679-1682 vo Viedni organizoval verejné divadelné predstavenia a pracoval v duchovnej správe. Od r. 1650 profes so štyrmi sľubmi.
Bol autorom viacerých teologických a náboženských spisov.

Pramene:

Lukács, L.: Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae S. J. II. (1601-1640). Rím 1982, s. 786.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1020639Weiss, Krištof, SJTheses theologicae de incarnatione...1661
1020640Weiss, Krištof, SJAspirationes sacrae sodalis Mariani...1676