logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovWeiss, František, SJ

Tituly:

univerzitný profesor, matematik, astronóm

Životopisné dáta:

* 16. marca 1717, Trnava – † 10. januára 1785, Budín, dnes Budapešť

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil v Trnave 14. októbra 1733, noviciát si robil v rokoch 1734-1735 v Trenčíne. Rok študoval v Skalici spoločenské náuky, rok vyučoval jazyky na gymnáziu v Banskej Štiavnici. Filozofiu študoval v r. 1738 na univerzite v Košiciach a v rokoch 1739-1740 v Trnave. S hodnosťou magistra filozofie a slobodných umení vyučoval jazyky a spoločenské náuky na rehoľných gymnáziách v Košiciach (1741), Žiline (1742), Skalici (1743) aopäť v Košiciach (1744-1745). V rokoch 1746-1749 študoval teológiu na univerzite v Štajerskom Hradci, nasledujúci rok si robil tretiu probáciu v Judenburgu.
Potom pôsobil ako profesor na gymnáziu v Skalici (1751-1752), kde bol aj študijným prefektom, v Steyri vyučoval matematiku a zastával tam aj funkciu rektora seminára (1753-1758), na Trnavskej univerzite prednášal matematiku a astronómiu (1758-1773). V r.1770-1772 bol dekanom filozofickej fakulty, v r. 1775 rektorom Trnavskej univerzity, v r. 1773 ho vymenovali za kráľovského hvezdára. Po zrušení rehole zostal na univerzite a r. 1777 sa spolu s ňou presťahoval do Budína, kde zriadil nové observatórium a prednášal praktickú astronómiu. Od r. 1751 profes so štyrmi sľubmi.
Bol vynikajúcim matematikom i astronómom, stal sa prvým riaditeľom astronomického a meteorologického observatória na Trnavskej univerzite (1762). Zaslúžil sa o jeho technické vybavenie, ako prvý na Slovensku rozvíjal astronómiu na vedeckom základe. Vybudoval astronomickú pozorovateľňu, v ktorej sa vykonávali pravidelné meteorologické pozorovania, sám sa venoval astronomickým pozorovaniam a ich hodnotenia uverejňoval v ročenke Observationes astronomicae in observatorio collegii academici S. J. Tyrnaviae in Hungaria (1757-1771), ktorú sám vydával a ktorá bola prvým vedeckým časopisom z oblasti prírodných vied v Uhorsku. Výsledky svojich pozorovaní uverejňoval aj v zahraničných odborných časopisoch.

Pramene:

Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars Il. Rím 1988, s. 1821-1822; Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994, s. 355.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1020633Weiss, František, SJPosthumi honores Exc. ac III. D. Comitis Alexandri Karoly1744
1020634Weiss, František, SJHistoria Comitis Gabrielis Antonii Erdődy de Monyorokerck, episcopi Agríensis...1745
1020635Weiss, František, SJCalendarium Tyrnaviense ad annum Jesu Christi 1756 bissextilem1755
1020636Weiss, František, SJObservationes astronomicae annorum 1756-17581759
1020637Weiss, František, SJAstronomiae physicae iuxta Newtoni principia breviarium1760
1042989Weiss, František, SJObservationes astronomicae annorum 1759-17671770
1042990Weiss, František, SJObservationes astronomicae annorum 1768-17701770
1020638Weiss, František, SJBeiträge zu verschiedenen Wissenschaften1775