logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovWalter, Július

Iné mená:

Valther, Walter, Gyula

Tituly:

ThDr., titulárny biskup, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 16. alebo 19. februára 1855, Banská Štiavnica – † 30. júna 1929, Ostrihom, Maďarsko

Životopis:

Gymnázium a štúdium filozofie absolvoval v Ostrihome, teológiu študoval ako chovanec Pázmanea na univerzite vo Viedni, kde ho 22. decembra 1877 vysvätili za kňaza.
Po vysviacke krátko pôsobil ako kaplán v Börzsöny a Komárne. Koncom r. 1878 sa stal vychovávateľom v rodine uhorského ministra financií grófa Júliusa Szapáryho, v r. 1881 bol kaplánom v Nových Zámkoch a katechétom vo výchovnom ústave rehoľných sestier v Ostrihome. Od r. 1882 pôsobil ako profesor v učiteľskom ústave, v r. 1883 dosiahol doktorát teológie. V rokoch 1884-1892 bol katechétom a vychovávateľom v kňazskom seminári, súčasne od r. 1889 hlavným knihovníkom v arcidiecéznej knižnici, v rokoch 1890-1892 riaditeľom ostrihomského učiteľského ústavu a od r. 1893 tajomníkom arcibiskupskej kancelárie. 19. septembra 1896 ho vymenovali za ostrihomského kanonika, v r. 1897 sa stal riaditeľom kancelárie ostrihomského arcibiskupstva aj arcidiecéznym škôldozorcom, v r. 1898 titulárnym opátom, v r. 1906 šašvárskym archidiakonom, v rokoch 1907-1911 zastával funkciu rektora Ústredného seminára v Budapešti. V r. 1908 mu udelili titul ozorského biskupa, v r. 1916 sa stal kustosom Ostrihomskej kapituly.
Publikoval desiatky kázní, recenzií a článkov v maďarských časopisoch. Samostatne mu vyšli tlačou viaceré diela.

Pramene:

Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994, s. 342; Zelliger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 535-536; Kollányi, F.: Esztergomi kanonokok 1100-1900. Ostrihom 1900, s. 523-524; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 14. Budapešť 1914, s. 1416-1419; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text;<br /> http://lexikon.katolikus.hu/W/Walter.html

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1020601Walter, JúliusLelki Harmat1884
1042977Walter, JúliusJubileumi emlékfüzér Dr. Majer István... 1885
1020604Walter, JúliusA népiskola és az egészségügy1885
1020602Walter, JúliusÜdvözlégy Mária!1886
1042982Walter, JúliusDr. Zádori János élete1888
1042978Walter, JúliusÜdvözlégy Mária!1889
1042983Walter, JúliusDr. Zádori János élete1889
1042979Walter, JúliusÜdvözlégy Mária!1890
1020605Walter, JúliusSimor János bibornok herczegprimás emlékezete1891
1042980Walter, JúliusÜdvözlégy Mária!1892
1020606Walter, JúliusXIII. Leo és a társadalom... 1893
1020607Walter, JúliusKépek a hazai ellenreformáció mozgalmaiból a XVII. század végén1896
1042981Walter, JúliusÜdvözlégy Mária!1897
1020608Walter, JúliusGondolatok a hátterben1900
1020609Walter, JúliusAz iskolai munka és pihenés1901
1020610Walter, JúliusA képzelet csapongásai 1901
1020612Walter, JúliusAz esztergomi főegyházmegye nyugdíjünnepe1903
1042984Walter, JúliusA trón és az Oltár1907
1020613Walter, JúliusA paedagógia és a bölcselet1907
1020614Walter, JúliusAz Assumptionisták alkotása Párisban1912
1042985Walter, JúliusBizalom és kitartás1915
1042986Walter, JúliusPöstyén1916
1020616Walter, JúliusHáború és az iskola1916
901544Walter, JúliusIzenet a világnak1924
1042987Walter, JúliusSerédi Jusztinián hgprím. esztergomi érs.1928