logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovVrana, Štefan

Tituly:

archidiakon, kazateľ, mecén bernolákovcov

Životopisné dáta:

* 3. marca 1770, Hloža, dnes súčasť Beluše, okr. Púchov – † 5. februára 1852, Budín, dnes Budapešť

Životopis:

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Trnave. Potom bol notárskym pomocníkom na viacerých miestach. V rokoch 1796-1802 študoval filozofiu a teológiu v Bratislave, vo Vacove a v Pešti. Získal doktorát teológie. Kňazskú vysviacku prijal r. 1802.
Po krátkom kaplánskom pôsobení ho r. 1803 vymenovali za člena cirkevného konzistória v Trnave. Od r. 1805 prednášal vierouku na peštianskej teologickej fakulte. Dňa 14. septembra 1810 ho vymenovali za ostrihomského kanonika. Súčasne prevzal úrad kurátora a slovenského kazateľa pri Kostole sv. Michala v Trnave. Po rozrumení tohto kostola odišiel do Nitry, kde sa stal kanonikom a v r. 1818 nitrianskym archidiakonom, v r. 1820 rektorom peštianskeho seminára, onedlho aj titulárnym opátom sv. Juraja v Zelenom poli. Tituly prijímal len z poslušnosti.
Niekoľko jeho slovenských kázní uchovávala Trnavská kapitula. Na primíciách mu kázal známy bernolákovec Ondrej Mésaroš. Kázeň vyšla i tlačou.

Pramene:

Kapitulský: Horlivý kazateľ-skromný kňaz Štefan Vrana. Katolícke noviny, r. 95, 1980, č. 17.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
946072Vrana, ŠtefanSwatí Gán Nepomuckí gakštu Príklad wšeckého Duchowenstwa w Neďelu IV po weľikég Noci pri Primíciách Ctihodného Pána Vrana Istwána, ArchiKapitule Kolockég w nowe poswateného Kňaza w1803