logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovVeselovský, Martin

Tituly:

národný a kultúrny pracovník, publicista, editor

Životopisné dáta:

* 10. augusta 1832, Námestovo – † 12. februára 1870, Šišov, okr. Bánovce nad Bebravou

Životopis:

Pochádzal z národne uvedomelej hornooravskej rodiny, bol v príbuzenstve s Martinom Hamuljakom. Základnú školu navštevoval v Námestove, od r. 1840 študoval na gymnáziu v Budíne, potom absolvoval teologické štúdiá v Trnave v Seminári sv. Štefana (Stephaneum). V r. 1855 ho vysvätili za kňaza.
Od r. 1855 pôsobil ako kaplán v Stupave, v rokoch 1858-1859 v Mostovej (Hidaskurt), v rokoch 1859-1863 bol administrátorom farnosti v Pukanci, napokon od r. 1863 až do smrti farárom v Šišove. Počas gymnaziálnych štúdií vplýval na jeho národné a slovanské uvedomenie M. Hamuljak, ktorý mu poskytoval na štúdium vlastnú knižnicu a usmerňoval ho v literárnej práci.
Písal príležitostné verše, uverejňoval publicistické príspevky v novinách a časopisoch Cyrill a Method, Sokol, Pešťbudínske vedomosti a i. Napísal obsiahly príspevok venovaný pamiatke sv. Cyrila a Metoda pri slávnosti 1000. výročia Cyrilovej smrti (Cyrill a Method, 1869), bol editorom listov J. Palkoviča, J. Kollára, P.J. Šafárika, B. Kopitara z Hamuljakovej rukopisnej pozostalosti (Sokol, 1863-1865), čím sa zaradil medzi prvých vydavateľov literárnej korešpondencie v slovenských reláciách. Patril k zakladajúcim členom Matice slovenskej a podporovateľom patronátneho gymnázia v Kláštore pod Znievom. V literatúre je stvárnený ako jedna z postáv v historickom románe Z. Dônčovej: Agnesa a Tizian (1972).

Pramene:

Maťovčík, A.: Martin Hamuljak. Bratislava 1971, register.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
928167Veselovský, Martinlisty rukopisnej pozostalosti1863-1865
888276Veselovský, MartinCyrill a Method1869